Keijo Tarnanen

Olen Keijo Tarnanen 49-vuotias ay-lakimies ja asun aseman seudulla.

Olen asunut perheineni Siuntiossa reilut 10 vuotta. Siuntio on ollut hyvä paikka perheellemme elää. Täällä luonto on lähellä, mutta niin ovat myös kunnan palvelut.   

Kunnalliseen päätöksentekoon olen osallistunut perusturvalautakunnan jäsenenä viimeisen kahdeksan vuoden ajan. Kuluvana valtuustokautena olen toiminut myös lautakunnan varapuheenjohtajana.  

Työkseni toimin Julkisten ja hyvinvointialojen liiton eli JHL:n lakimiehenä. Kunta-alan kysymykset ovat keskeinen osa päivittäisiä työtehtäviäni. Kunnallisasiat ovat siis minulle tuttuja monesta näkökulmasta.

Se, mitä Siuntion päätöksenteossa on mielestäni puuttunut, on pitkäjänteinen suunnitelmallisuus. Kunnassa on liian usein jouduttu tekemään päätöksiä jo tapahtuneiden asioiden pakottamana, kiireellä ja vailla suunnitelmallisuutta. Meidän tulisi löytää yhdessä selvä visio siitä, mitä Siuntio haluaa tulevaisuudessa olla ja ottaa se päätöksenteon ohjenuoraksi.

Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun sote-uudistus tulee muuttamaan radikaalisti kuntien toimintakenttää. Ei ole liioiteltua sanoa, että kunnan tehtävät tullaan määrittelemään uudestaan.

Jotta Siuntio säilyy elinvoimaisena ja houkuttelevana, kuntakeskuksen viihtyisyyttä tulee parantaa. Rakentuva sivistys- ja hyvinvointikampus antaa tähän hyvän mahdollisuuden.

Koska suuri osa kuntalaisista käy töissä pääkaupunkiseudulla, julkisen liikenteen toimivuus on myös tärkeä vetovoimatekijä. Julkista liikennettä käytän itsekin päivittäin työmatkoillani. 

Kunnan omista palveluista tulee pitää hyvää huolta. Hätäisesti valmistelluista ja ideologisista syistä tapahtuneista ulkoistamisista tulee luopua.    

Meidän tulee varmistaa, että kunta on myös jatkossa hyvä ja houkutteleva työnantaja. Kilpailu hyvästä työvoimasta on täällä Uudellamaalla kovaa. Kunnan henkilöstön työhyvinvointiin tulee siksi panostaa jatkossa päättäväisesti.