Teemu Salmela

Hei, olen Teemu Salmela, 34-vuotias työllisyyspalveluiden asiantuntija ja valtiotieteiden maisteri (yhteiskuntapolitiikka). Perheeseeni kuuluu vaimo ja puolitoistavuotiaat identtiset kaksostytöt. Olemme asuneet Siuntiossa aseman seudulla vuodesta 2019 lähtien. Lähdin ehdokkaaksi, koska koen, että voin omalta pieneltä osaltani olla varmistamassa toimivia peruspalveluita ja ympäristönsuojelua.

Suoraan omaa osaamista voisin hyödyntää työllisyyden hoidossa. Olen työskennellyt vuodet 2019–2021 Uudenmaan TE-toimistossa kaikkein haastavampien työllistettävien kohdalla. Olen myös JHL:n jäsen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ammattiosastossa. Juuri tulleen politiikkamuutoksen (hallituksen kehysriihi) takia työllisyyden hoito on tarkoitus siirtää kunnille kokonaan 2024 lähtien, ja tässä meillä tulee olemaan Siuntiossa todella kova haaste. Osa kunnista on saanut jo ”varaslähdön” 1.3.2021 lähtien, kun työllisyyden kuntakokeilut alkoivat. Me pystyisimme ottamaan jo nyt käyttöön tiettyjä politiikkatoimia, joita on käytössä myös niissä kunnissa, jotka eivät ole mukana työllisyyskokeilussa.

Toinen asia, mihin haluaisin kiinnittää huomiota, on kunnan lasten ja nuorten vapaa-ajan palvelut. Lapsiperheitä meillä on tässä maassa todella vähän nykyisin, ja siksi kunnan on tehtävä kaikkensa lapsiystävällisyyden edistämiseksi ja muuttajien saamiseksi kuntaan. On todellinen uhka, että Siuntion väkimäärä kääntyy laskuun, ja sen jälkeen ei meillä ole nykyisin kohtalaisen hyville peruspalveluille käyttäjiä tai maksajia. Nuorille täytyy löytää tekemistä. Urheiluseuroille on taattava tasa-arvoinen asema.

Kolmanneksi olen enemmän kuin huolissani ilmastosta ja ympäristöstä. Pidän tärkeänä, että kuntamme arvokkaasta ja monimuotoisesta luonnosta pidetään huolta.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, yritysmyönteisyyttä ja kunnan yleistä työpaikkaomavaraisuutta on parannettava. Tähänkin minulla on ideoita.

Vahvimpina taitoinani koenkin ongelmanratkaisu- ja yhteistyökyvyn. Käyttökelpoiset, käytännönläheiset ja toimivat ongelmanratkaisuideat eivät tule loppumaan kesken. On kuitenkin todettava, että meillä Siuntiossa on paljon tehtävää perusasioissa, kuten ympäristön viihtyvyydessä ja sitä tukevassa kaavoituksessa. Aloitetaan niistä.

Olen joukkuepelaaja nykyisenä pääharrastuksenani jalkapallo. Ennen monikkoperhe-elämää vapaa-ajan täytti bänditoiminta. Ideoiden jatkojalostaminen, työstäminen ja projektien työstäminen ryhmässä maaliin on minulle kaikkein luontevinta.