Tony Böckerman

Tony Böckerman 42-vuotta.

Tony on yrittäjä ja toimitusjohtaja omassa rakennusalan yrityksessään, Byggnadstjänst-rakennuspalvelu Tony Böckerman.

Tony on koko ikänsä asunut Siuntiossa ja taìtaa molemmat kotimaiset kielet.

Tony on kunnanvaltuustoryhmämme ensimmäinen varavaltuutettu ja valtuustokauden aikana hän onkin ollut usein mukana kunnanvaltuustossa. Lisäksi Tony toimii jäsenenä ympäristö-ja rakennuslautakunnassa.

Nyt Tony lähtee toista kertaa ehdolle.

Tony Böckerman, 42

Tony är entreprenör och därmed också VD för sitt eget byggföretag.Han är tvåspråkig och har bott i Sjundeå hela sitt liv. Han är vårt första suppleant i kommunfullmäktige och jobbar också som medlem i miljö- och byggnadsnämnden.