Kunnan tehtävät muuttuvat – otteen kehittämiseksi vahvistuttava

Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå socialdemokrater pitivät syyskokouksen 19.10 ja valmistautuivat pari viikkoa myöhemmin Siuntion talousarviokäsittelyyn, joka on valtuustokäsittelyssä maanantaina 14.11.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mika Mäenpää-Louekoski, varapuheenjohtajana Arja Alho ja sihteerinä Katriina Hellsten.

Taloudenhoitajana jatkaa niin ikään Keijo Tarnanen ja nuorisovastaavaksi valittiin Tony Khalil.

Siuntion ja kaikkien muidenkin kuntien kannalta vuodenvaihde on merkittävä. Omat perusturvan toiminnot lautakuntineen loppuvat ja sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Yhdistyksen mielestä muutosta ja ennen muuta kuntalaisten saamia palveluja ja henkilöstön asemaa pitää seurata tarkasti.

Myös kunnan jäljelle jäävää toimintaa on syytä kehittää ja muutos nähdä mahdollisuutena tehdä asioita vieläkin paremmin. Parhaimmillaan kunta voi tukea sivistys- ja vapaa-ajan palveluillaan kuntalaistan hyvinvointia ja tukea näin ennaltaehkäisevää otetta hyvinvointialueella.

Sosialidemokraateilla onkin toiveena tulevana vuonna käynnistää kunnan hallinnon ja toimintojen kehittäminen. Koska muutosta ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa pitää seurata, mitään perusteltujakaan resurssilisäyksiä ensi vuoden talousarvioon ei päätetty tehdä mutta että niihin palataan seuraavassa.

Kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja ja sosialidemokraattisen ryhmän valtuutettu Kristian Parviainen totesikin tyytyväisenä, että virkamiesvalmistelussa ryhmän näkemyksiä kuultiin ja syntynyt ehdotus kompromissina oli hyväksyttävissä.

Parviainen korosti erityisesti liikenneturvallisuuden ja ylipäätään kaikkien kulkumuotojen turvallisuuden parantamisen merkitystä. Samoin kuin sitä, että tulossa olevat suuret investoinnit kuten sote-kampus edellyttävät aktiivista maa- ja yrityspolitiikkaa, jotta kunnan elinvoima pysyy iskussa.

Siuntion Sosialidemokraattien syyskokous

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin keskiviikkona 19.10.2022, kunnantalolla.

Kokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta vuodelle 2023.

Vuonna 2023 johtokuntaan kuuluvat:

Mika Mäenpää-Louekoski (puheenjohtaja), Arja Alho (varapuheenjohtaja), Katriina Hellsten (sihteeri), Keijo Tarnanen (taloudenhoitaja), Tony Khalil (nuorisovastaava).

Piirikokousedustajaksi valittiin Mika Mäenpää-Louekoski ja varaedustajaksi Arja Alho.

Tilintarkastajaksi valittiin Veli Vanhanen.

Kokouksessa käsiteltyjen sääntömääräisten asioiden lisäksi kuulimme paikallispoliittisen katsauksen, jossa saimme tietoa eri lautakuntien ajankohtaisista asioita, sekä keskustelimme kunnan vuoden 2023 talousarviosta ja investoinneista. Kuulimme myös katsauksen siitä, miten ensi vuonna aloittavan hyvinvointialueen valmisteluissa on edistytty.

Mika Mäenpää-Louekoski

puheenjohtaja

Kutsu Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokoukseen

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 19.10.2022 klo 18 Siuntion kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

Kunnantalolla tehdään remonttia ja työmaata kiertää aita. Kokoonnumme työmaan portille klo 18, josta siirrymme kokoustilaan.

Syyskokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat, kuullaan paikallispoliittinen katsaus ja käsitellään muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!

Siuntiossa 4.10.2022

Siuntion Sosialidemokraatit ry

johtokunta

Tunnelmia Siuntio-päivästä

Tänään viettiin Siuntio-päivää ja kansalaisvaikuttamisen päivää.

Siuntion Sosialidemokraatit olivat mukana yhdistyksen omalla pisteellä Siuntio-päivän vietossa uudessa hienossa Sivistyskampus Siuntion sydämessä.

Myös Sipe-peikko tuli tervehtimään ja pellet kävivät soittamassa fanfaarin.

Yhdistys sai vieraaksi kansanedustajat Maria Guzeninan ja Johan Kvarnströmin.

Kiitos vierailijoille ja muille mukana olleille.

Alla kuvia tapahtumasta.

Siuntio-päivässä kansanedustajavieraita

Siuntio-päivää vietetään uuden Sivistyskampus Siuntion Sydän – avajaisten merkeissä 1.10. Myös kansalaisvaikuttaminen on merkittävässä asemassa, kun oikeusministeriön entinen kansliapäällikkö Kirsti Rissanen kertoo Miina Sillanpään merkityksestä suomalaisessa demokratiakehityksessä. Sillanpään perustama piioille tarkoitettu kesänviettopaikka Lepopirtti löytyy Siuntiosta edelleen.

Myös Siuntion sosialidemokraatit ovat mukana Siuntio-päivän vietossa omalla ohjelmallaan.

Järjestämme kirjakirppiksen, tarjoamme kupin kuumaa mutta myös kuumaa ohjelmaa ajankohtaisista aiheista aina uhkaavasta lamasta vihreään siirtymään.

Vierainamme ovat kansanedustajat Maria Guzenina klo 10.30-12 sekä Johan Kvarnström klo 11-12.30.

Esittelypisteemme on löytyy kampuksen sisätiloista.

Tervetuloa juttusille!

Synnytystuskia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri markkinoi hyvinvointialueuudistusta lauseella; Uudistuksen tavoitteena on turvata potilaiden sujuvat hoitopolut.

Mihin mahtaa hoitopolut johtaa?

Taloustilanne on sellainen että ensi vuoden rahoitus ei riitä ja siitä syystä on jouduttu pohtimaan säästöjä. Länsi-Uusimaa lehti kertoo, että yhtenä vaihtoehtona on kutistaa toimintoja, yhtenä mahdollisena kohteena olisi Lohjan synnytysosaston toiminnot.

Kirkkonummelainen työkaverini koki tällä viikolla omakohtaisesti millaisia ovat sujuvat hoitopolut. Synnyttämään olisi ollut kiirus, Espoon Jorvista kerrottiin, että kaikki synnytysosastot ovat täynnä Espoossa, Lohjalla ja muissa lähisairaaloissa. Nuoripari ohjattiin Lahden sairaalaan, nuoripari oli kauhuissaan, oliko tosiaan ainoa mahdollisuus kääntää auton nokka Kirkkonummelta kohti Lahtea? Kyllä vastasi Jorvin sairaalan työntekijä.

Onnellinen nuoripari onneksi ehti hyvin Lahteen, mutta sujuva hoitopolku ei ollut ja jos HUS tosiaan miettii Lohjan sairaalan synnytysosaston alasajoa, niin tuleva hoitopolku on kaikkea muuta kuin sujuva ja uudistus kaikkea muuta kuin edistysaskel.

Kristian Parviainen

Siuntion kunnanvaltuutettu

Siuntion kunnanhallituksen II-varapj

Siirtyminen hyvinvointialueelle, siuntiolainen näkökulma

Olen keskustellut usean siuntiolaisen kanssa siitä, millaisena siirtyminen täältä katsottuna hyvinvointialueelle näyttäytyy. Ehkä eniten kuntalaisia on mietityttänyt palvelujen jatkuvuus.

Siuntiossa Sote-keskuksen rakentaminen alkaa myöhemmin tänä vuonna kuntakeskukseen, vanhan ruotsinkielisen koulun paikalle. Pihapiiriin tulee jäämään myös hammashoitolan siirrettävä rakennus. Perhekeskus on jo uusissa tiloissa Siuntion Sydämessä.

Kunnes Sote-keskus on valmis pitää terveyskeskuksen, fysioterapian, kotihoidon, kuntouttavan päivätoiminnan, vuodeosaston ja tehostetun asumispalvelun osalta pystyä toimimaan vanhoissa tiloissa. On Länsi-Uudenmaan asukkaiden tasavertaisuuden vuoksi tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saavutettavissa ilman kohtuuttomia ponnistuksia. Kun puhutaan ns. perustasosta voidaan liikkuvia palveluja tarjota esimerkiksi harvempaan asutuille alueille.

Toisenlaisiakin huolia on. Työntekijät miettivät miten käy palkanmaksun hyvinvointialueelle siirryttäessä, kun Sarastia alkaa tuottaa näitä palveluita. Julkisuudesta olemme saaneet lukea, että Sarastialla on ollut Helsingissä palkanmaksuongelmia. On selvää, että työntekijän tulee saada palkka ajallaan. Hyvinvointialueen valmistelussa on kuitenkin rauhoiteltu asiaa; resurssia tullaan lisäämään hetkellisesti siten, että myös palkanmaksu tulee toteutumaan aikataulussa. Toistaiseksi on vaikutelma, että liikkeenluovutus kunnilta hyvinvointialueelle tulee onnistumaan myös tästä näkökulmasta.

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu

teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

Kunnan sateenkaariliput varkauksien ja ilkivallan kohteena – Ovatko yllyttäjät ylpeitä itsestään?

Siuntion kunnanvaltuusto päätti 25.5. kokouksessaan Pride-liputuksen järjestämisestä kunnan toimesta. Yksitoista sateenkaarilippua nousi salkoon maanantaina 11.7. Tarkoitus oli liputtaa koko viikon samaan aikaan Lohjan Pride-tapahtuman kanssa. Liput saivat olla rauhassa kolme päivää, kunnes torstaiaamuna kohtasi näky, jota ei olisi suonut näkevänsä. Viisi lippua oli varastettu yön aikana ja illalla kuntakeskuksessa kunnantalon edustalla ollut lippu löytyi maasta jollakin tuntemattomalla aineella tärveltynä. Myös muita lippuja oli illan aikana laskettu maahan.

Korvaavia lippuja onneksi löytyi varastettujen tilalle mutta seuraavana yönä varkaat olivat vierailleet jälleen ja jäljellä oli perjantaiaamuna ainoastaan kolme sateenkaarilippua kaikista alkuperäisistä yhdestätoista.

Pride-tapahtumiin on tänä kesänä kohdistunut uhkauksia ja eriasteista ilkivaltaa ympäri Suomen.

Samaan aikaan moni hyvin näkyvä valtakunnan ja paikallisella tasolla toimiva poliitikko on katsonut tehtäväkseen lietsoa kielteisiä asenteita Pride-tapahtumia ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä vastaan senkin uhalla, että jotain pahempaa tapahtuisi. Heillä on kuulemma oikeus olla kriittisiä ”vierasta ideologiaa” kohtaan ilman, että osaisivat itsekään täsmällisesti määritellä mikä tämä kyseinen mielikuvituksellinen ideologia saattaisi olla. Yllytys on johtanut kasvaviin vihan ilmauksiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja selvästi myös käytännön toimiin, kuten Siuntiossakin on nyt nähty.

Jos se on yllyttäjille ”vierasta ideologiaa”, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt vaativat ihmisarvonsa kunnioittamista tässä yhteiskunnassa, niin se vain kertoo, mitä yllyttäjien aikeissa ja aivoituksissa liikkuu ja se on jotakin hyvin pahaenteistä.

Näille ihmisarvoa loukkaaville voimille ei tule antaa periksi, vaan on uskallettava katsoa tulevaan.

Siuntiossa nousevat sateenkaariliput salkoon myös ensi vuonna 2023 ja yhteistyötä Siuntiossa järjestettävää Pride-tapahtumaa varten ollaan jo virittämässä.

Tästä eteenpäin!

Mika Mäenpää-Louekoski

Kunnanvaltuutettu

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Siuntion Sosialidemokraatit ry puheenjohtaja

Sote-keskus kokoaa tärkeitä palveluita saman katon alle ja vahvistaa samalla hoivapalvelujen järjestämistä

Siuntion kunnanvaltuusto hyväksyi 6.6.2022 kokouksessaan äänestyksen jälkeen Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman ja investointimäärärahan korotuksen. Lähipalvelujen turvaamisen kannalta on hyvä, että asiassa päästään nyt eteenpäin. Uutta rakennusta on muutenkin odotettu jo pitkään. Nykyaikaiset ja sisäilmaltaan terveelliset tilat ovat hoitajarekrytoinnissa huomionarvoinen asia. Yhtenäinen Sote-keskus vahvistaa myös hoivapalvelujen järjestämistä. Tällä hetkellä kolmessa erillisessä rakennuksessa sijaitsevat mm. terveyskeskuksen vuodeosasto, kotihoidon toimisto ja tehostetun palveluasumisen yksikkö, tulevat näillä näkymin toimimaan saman katon alla Sote-keskuksessa. Tämä lisää mahdollisuuksia esimerkiksi yöaikaisen hoidon/kotihoidon järjestämisessä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Alue on näyttänyt vihreää valoa Siuntion Sote-keskukselle, samoin Sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoite on myös saada ARA:lta avustusta rakentamiseen.

Oikein hyvää kesää kaikille!

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu

teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

Siuntion kunnanvaltuuston kokous 23.5.2022

Siuntion kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen ja investointimäärärahan korotus

Valtuusto päätyi palauttamaan asian valmisteluun virkamiesten toiveesta, palautusta ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Linnala (kok.)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on linjannut, että tehostetun palveluasumisen paikkoja Siuntiossa tulisi olla 25, nykyisessä suunnitelmassa niitä olisi 40 kpl. Siksi suunnitelmia on muutettava ja kunnanhallituksen on asia käsiteltävä uudelleen ennen kuin se tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle 2022: kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Kunnanvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahan eritasoliittymän suunnitteluun Siuntiontien ja kantatien 51 risteykseen. Lisämääräraha on 40 000 euroa.

Ely teettää suunnitelman mutta kulut jaetaan Elyn ja kunnan kesken 50/50.

Kantatielle 51 suunnitellaan nopeusrajoitukseksi 100 km/h nykyisen 80 km/h sijaan. Tästä johtuen tarvitaan uudet melulaskennat ja selvitykset. Myös riittävä näkyvyys päätiellä ja rampeilla pitää varmistaa.

Ely-keskuksella on suunnitelmia muuttaa kantatie 51 nelikaistaiseksi Kirkkonummelta Siuntion tielle, jolloin tuo 100 km/h nopeusrajoitus voisi olla mahdollinen.

Siuntion pientalotonttien vuokraaminen

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kaikki kunnan myynnissä olevat pientalotontit olisivat myös vuokrattavissa.

Valtuutettu Anders Karell (rkp) ehdotti Erik Perklénin (rkp) kannattamana, että kunta ei asettaisi tontteja vuokrattavaksi enempää kuin jo aiemmin päätetyt 9 tonttia, koska kunta tarvitsee tonttien myynnistä saatavat tulot.

Karellin ehdotuksen puolesta äänestivät: Karell (rkp), Perklen (rkp), Katriina Saarnilahti (rkp), Jan-Peter Nygård (SFP), Åke Holmlund (kok.), Stefan Svanfeldt (rkp) ja Merja Laaksonen (rkp).

Pohjaehdotus voitti äänin 20-7.

SDP:n valtuustoryhmä esitti ponnen tonttien vuokraamista sekä Siuntion Sydämen tonttien hinnoittelua koskeviin pykäliin.

Ponsi kuuluu seuraavasti:

Hyväksyessään pientalotonttien vuokraamisen sekä Siuntion sydän-asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun, valtuusto toivoo:

1. valtuustolle annettavaa säännöllistä raportointia (1-2 kertaa vuodessa) aktiivisen maapolitiikan ja tonttikaupan tilanteesta sekä hinnoittelun ”herkkyysarviointia”;

2. kunnan yhteydenpitoa eri toimijoihin, joiden toimilla on vaikutusta Siuntion viihtyisyyden ja vetovoiman kannalta tärkeään hoidettuun ympäristöön kuten esimerkiksi ELY, Väylävirasto, Kunta-asunnot

3. asemanseudun parantamista muun muassa istutuksin. Suunnitelma voitaneen tehdä yhteistyössä eri oppilaitosten maisemasuunnittelijoiden, puutarha-alan opiskelijoiden kanssa tai konsulttityönä sekä toteuttaa kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.

Siuntion sydän -asemakaava-alueen tonttien hinnoittelu

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Siuntion Sydän alueen kerrostalotonttien hinnat. AK-tonttien hinnaksi vahvistettiin 135 € /kerrosneliömetri ja pientalokortteleiden hinnaksi 160 € /kerrosneliömetri.

SDP:n ponsi koski myös tätä pykälää.

Sosiaaliohjaajan viran perustaminen

Valtuusto päätti perustaa sosiaaliohjaajan viran, kasvaneiden lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Ilmoitusmäärä on noussut Inkoossa, jonka sosiaalityön Siuntio järjestää.

Valtuustoaloite Pride-viikon järjestämisestä Siuntiossa

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että kunta huomioi Pride-viikon liputtamalla ja tiedottamalla.  Asia huomioidaan myös digitaalisilla kanavilla. Kunta ei järjestä Pride-viikkoa.

Mikäli jokin yhdistys järjestää Pride-viikon alueella, kunnan kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut voivat järjestää jonkin teemaan sopivan tapahtuman viikkoon liittyen ottaen huomioon kampuksen muuton aiheuttaman tilanteen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kunta ei osallistu Pride-viikon järjestämiseen vuonna 2022 ja että asia valmistellaan uudestaan vuonna 2023 .  

Perussuomalaisten ehdotuksen puolesta äänestivät Mika Savilahti (ps), Dax Sheffield (ps) ja Paula Tuominen (ps).

Pohjaehdotus voitti äänestyksen äänin 24-3, näin ollen kunta liputtaa Pride-viikolla.

Valtuustoaloite turvallisuustilanteen kehittämissuunnitelmasta

Dax Sheffieldin aloitteessa ehdotettiin, että nopeusrajoitus alennettaisiin 60 km/h kantatie 51:llä Kirkkonummen rajalta Solvikintielle Kaapelitien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi kunnan tulisi tuoda esille kääntyvien kaistojen tarve neuvotteluissa Ely-keskuksen kanssa.

Aloitteessa vaadittiin myös aurausystävällisiä töyssyjä sekä nopeusrajoitusten alentamista kauttaaltaan 10 km/h Kaapelitiellä.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan:

Kantatie 51:n turvallisuuden parantaminen on tärkeää. Tekninen osasto neuvottelee parhaillaan kantatie 51:n turvallisuuden parantamisesta ELY-keskuksen kanssa, jonka toimivaltaan tie kuuluu. Aloitteessa mainitut seikat turvallisuuden parantamiseksi voidaan huomioida neuvotteluissa. Kaapelitie on yksityistie, eikä kunnalla ole toimivaltaa sen nopeusrajoituksiin, hidasteisiin tai nopeusnäyttötauluihin. Päätökset asiassa tekee asianosainen tiekunta.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Kokouksessa jätettiin SDP:n Anne Laakso-Sopukin tekemä aloite ”Kuntalaisille kuljetus Kirkkonummen tai Lohjan uimahalliin”. Aloitteen allekirjoitti Laakso-Sopukin lisäksi SDP:n valtuustoryhmästä, Arja Alho, Tony Khalil, Mika Mäenpää-Louekoski sekä Kristian Parviainen.

Aloitteen voit lukea täältä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.