Siuntion kameravalvonta

Siuntiossa on ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan kunnan kiinteistöjen kameravalvonta. Se on ihan normaalia omaisuuden turvaamista.

Siuntion viime kunnanvaltuustossa käsittelyssä ollut aloite on kuitenkin jotain muuta. Aloitteessa sanotaan näin:

Levottomuus on kasvanut oleellisesti Siuntion aseman seudulla, varsinkin kesällä 2020 ilkivalta, varkaudet sekä yleisesti iltaisin tapahtuva äänekäs mopojen ja autojen kokoontumisajot ovat normaalista poikkeavaa ja häiritsevää käyttäytymistä, josta kärsivät eritoten aseman seudun asukkaat. Pienellä paikkakunnalla kuten Siuntiossa kameravalvonta auttaa rikkeiden selvittämissä. Siuntiossa on yksi pääväylä aseman läpi ja suurella todennäköisyydellä rikoksen tai rikkeen tekijän joutuu sitä käyttämään.

Tätä aloitetta on mainostettu ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, se on kuitenkin vain ongelman siirtämistä paikasta toiseen, jollei sitten Siuntion kaikkia asuinalueita ja teitä aiota täyttää valvontakameroilla.

Nuorten mopoilijoiden tai autoilijoiden pärinään kameralla tuskin on vaikutusta, korkeintaan siirtyvät seuraavalle kadun pätkälle tai toiselle parkkipaikalle kameran alta pois. Poliisilla ei ole aikaa, eikä resursseja tulla katselemaan Siuntion videokavalkaadia ja virkamiehillä tai kyläpoliitikoilla ei ole valtuuksia puuttua liikennehäiriöihin.

Mieluummin näkisin yleisien teiden ja alueiden kameravalvontabudjetoinnin kilahtavan nuorten hyvinvoinnin edistämisen tyhjään raha-arkkuun.

Mielekäs tekeminen, kokoontumispaikat, viihtyisä ympäristö ja kaunis kyläkeskusta ovat huomattavasti parempaa ennaltaehkäisevää toimintaa, kuin valvontakamerat katutolpissa. Ongelmat eivät ratkea siirtämällä niitä toiseen paikkaan.

Ruotsissa vastaavissa ongelmissa on otettu nuoret mukaan ratkomaan ongelmia ja loistavana esimerkkinä on muun muassa keksitty, että nuoret ovat korvausta vastaan toimittaneet vanhuksille ruoka-annoksia omilla kulkuvälineillään tai kuskanneet tavaroita tai ihmisiä paikasta toiseen kunnallisen kevytyrityksen siipien alla.

Autojen ja mopojen kesäöiden melu ei ole kenenkään mielestä mukavaa, mutta ongelman ratkaisu ei ole kylän täyttäminen kameroilla.

Kristian ”Krisu” Parviainen

Siuntion kunnanhallituksen 2. vpj

Siuntion Sosialidemokraattien puheenjohtaja

Siuntion sosialidemokraatit – kohti kuntavaaleja 2021

Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå socialdemokrater lähtevät kuntavaaleihin teemalla:

Pidetään huolta Siuntiosta. Siuntio pitää huolta meistä. – Vi tar hand om Sjundeå. Sjundeå tar hand om dig.

Haluamme vauhtia valmisteluun, saavutettavaa vehreyttä ja kauneutta kotikuntaamme sekä vastuullisuutta palveluihin ja niiden turvaamiseen, päätöksentekoon kuten myös yhteistyösuhteisiin. Vehreys tarkoittaa huolenpitoa rakennetusta ympäristöstä, kunnossapidettäviä ulkoilureittejä ja panostuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Siksi myös yhdyskuntarakenteen ja julkisen liikenteen suunnittelussa on arvioitava aina ympäristönäkökohtia talousvaikutusten ohella.

Siuntiossa on talouden tasapainotuksen nimissä ulkoistettu palveluja, jotka ovat osoittautuneet paitsi kalliiksi myös laadullisesti heikoiksi.

Ulkoistukset eivät liioin ole palvelleet lähiyrittäjiä saati lähituottajia. Haluamme purkaa ulkoistuksia. Haluamme myös turvata hyvät lähipalvelut kaikissa olosuhteissa, olipa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote) kohtalo mikä tahansa.

Olemme asettaneet toistaiseksi 16 ehdokasta kuntavaaleihin. Ehdokkaamme edustavat monipuolisesti siuntiolaisia palkansaajia, yrittäjiä mutta myös lapsiperheiden vanhempia. Ehdokkaamme asuvat eri puolilla Siuntiota: meitä on asemanseudulla, kirkonkylässä, Pikkalassa ja haja-asutusalueilla.

Ehdokkaitamme ovat:

Arja Alho, Ydin-lehden päätoimittaja/chefredaktör,

Bjarne Bäckman, idrottsanläggninsman/liikuntapaikan hoitaja,

Tony Böckerman (sit.), företagare/yrittäjä,

Rodger Dahlqvist (sit.), pensionär/eläkeläinen,

Katriina Hellsten, taloussihteeri,

Oskari Hellsten, ajoneuvoasentaja,

Juha Kainulainen, IT-tukihenkilö,

Tony Khalil, sosiaaliohjaaja,

Mervi Lahtinen (sit.), sairaanhoitaja, hoivapalveluesimies,

Anne Laakso-Sopukki (sit.), kasvun ja oppimisen ohjaaja,

Mika Mäenpää-Louekoski, koulutettu hieroja, yksinyrittäjä/yrkesmässör, företagare,

Kristian Parviainen, vuorotyöesimies/skiftchef,

Pasi Pihlaja, muusikko, yhteisömuusikko,

Keijo Tarnanen, ay-lakimies,

Satu Tarnanen, työttömyysturva-asiantuntija, ja

Sirpa Vargenstam sosinonomi-diakoniopiskelija.

Ehdokaslistamme on täydentynyt 9.3. jälkeen jo kahdella uudella ehdokkaalla, heitä ovat Khalil ja Laakso-Sopukki. Ehdokkaista kaksi on alle 30-vuotiasta, kuusi naista ja kolme, joiden äidinkieli on ruotsi.

Ruotsia hyvin puhuvia on ehdokkaista yli puolet. Puolet ehdokkaista ovat myös ensikertalaisia! Keski-ikämme on 49,6 vuotta. Nuorin ehdokkaamme on 23 ja vanhin 67 vuotta.

Ehdokkaisiimme voi tutustua videoiden kautta kuten myös asioihin, joita olemme aikaansaaneet. Kevään kuluessa  julkaisemme niitä verkkosivuillamme, Facebookissa (facebook.com/siuntio.sdp), Instagramissa (instagram.com/siuntionsosialidemokraatit) ja YouTubessa (Siuntion Demarit – YouTube).

Pasi Pihlaja on säveltänyt meille fanfaarin, joka saa ensi-iltansa toukokuun lopun videossamme!

Pikkalan yrittäjien ahdinko: Kaavasta ja liikennesuunnitelmista päättäneen enemmistön syytä kantaa ryhdikkäästi vastuunsa syyttelyn sijaan

Kirkkonummen sanomissa julkaistiin 21.2. Jussi Salon kirjoittama juttu Pikkalan yrittäjien jäämisestä liikennesuunnitelmissa pussiin. En löytänyt jutusta yhtään asiavirhettä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne ovat kokonaisuus. Tämän pitäisi olla itsestään selvää kaikille ja etenkin niille, jotka ovat tai pyrkivät kunnalliseen päätöksentekoon. Huoli Pikkalan jäämisestä pussiin on seurausta muun muassa Marsuddenin kaavan liikennesuunnitelmista.

Siuntiolaiset ja Siuntion asuminen ja ympäristö-somepalstoilla kuohuu. Ilmeisesti syynä on se, että kaavaa voimakkaasti ajaneitten ryhmien, siis kokoomuksen ja RKP:n, osa vaikuttajista on vasta nyt havahtunut alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisvaikutuksiin. Sen sijaan, että ryhmissä käytäisiin sisäistä keskustelua omista virheistä, onkin päätetty, että hyökkäys on paras puolustus. Asiattomuuksilla pilataan kaikkien mainetta ihan kuin kuntapäättäminen olisi nilkoillepotkimista.

Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä avointa valmistelua. Nyt käytävä keskustelu on seurausta erikoisesta Marsuddenin kaavan valmistelu- ja päätöksentekoprosessista. Erikoisuuden kruunasi se, että hallinto-oikeuden pyytämä vastine kaavavalituksista joutui kunnan roskapostiin ja kunnanhallitus päätti kaavan valmistellun konsultin laatiman lausunnon mukaisesti vastineesta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Esityksemme siitä, ettei kaavasta valittaneilta peritä korvauksia, hyväksyttiin.

Voin pystyssä päin vakuuttaa, että olemme toimineet vastuullisesti, asioihin huolellisesti perehtyen ja arvioiden myös kokonaisvaikutukset. Tämä kaikki on dokumentoitu. Kohtuullista olisi, että kaavasta ja liikennesuunnitelmista päättänyt enemmistö kantaisi nyt ryhdikkäästi vastuunsa ja myöntäisi, että osa kokousmateriaaleista jäi lukematta.

Arja Alho

Emme halua pussittaa Pikkalan yrittäjiä

Päätoimittaja Jussi Salon jutussa 21.2.2021 Kirkkonummen sanomissa tuotiin esille tärkeä asia: Pikkalan yrittäjien huoli tulevista liikennejärjestelyistä. 

Siuntion kunta ei tosiaan ole ollut mitenkään aktiivinen Pikkalan alueen kehittämiseksi, saati edes liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Olemme jääneet Pikkala-Störsvikin asukkaiden ja alueen yrittäjiä tukevien näkemystemme kanssa toistuvasti vähemmistöön.

Liikennejärjestelyt olivat myös syynä sille, ettei meidän sosialidemokraattien mielestä Marsuddenin kaavaa olisi pitänyt hyväksyä. Tosiasia on, että Marsuddenin alueen ylimitoitettu rakentaminen ja kaavaillut liikennejärjestelyt merkitsevät Pikkalan alueen nykyisten yritysten ja samalla tärkeiden palvelujen jäämistä pussiin.

Marsuddenin alueen kaavoitus tarkoittaa, että Störsvikin liittymä Hangontielle suljetaan, vaikka tietä on parannettu ja rakennettu jopa kevyen liikenteen väylä. Siuntionjoen ylittävän Koukkutien piti alun perin olla kevyelle liikenteelle, jalankulkijoille ja vaikkapa ratsastajille. Nyt väylälle suunnitellaan läpiajoliikennettä, joka on osaltaan yhdistämässä Kelan ja Sunnanvikin liittymien liikennettä. Hangontie nykyisessä tai tulevassa muodossa on kuitenkin pääväylä, jolle ollaan siis rakentamassa rinnakkaista järjestelyä Marsuddenin halki.

Olemme tuoneet näkemyksemme esille kaavan eri käsittelyvaiheissa, eriävissä mielipiteissämme mutta myös Siuntion kunnan talousarviokäsittelyissä. Tämä on faktatietoa.

Olemme olleet sitä mieltä, että kiireellisintä on parantaa Störsvikin liittymän liikenneturvallisuutta.  Meistä on kummallista, että Siuntio osallistuu Sunnanvikin eritasoliittymän suunnittelukustannuksiin samalla kun se odottaa Uudenmaan ELY:n hoitavan kokonaan Störsvikin kustannukset. Kunnan nihkeys Pikkalan suhteen ihmetyttää monia.  Pikkala-Störsvik, asemanseutu ja kirkonkylä ovat kuitenkin kunnan aluekehityksen keskeiset alueet.

Meitä on syytetty, ettemme halua kehittää Siuntiota. Päinvastoin. Haluamme kehittää Siuntiota kestävästi, taloudellisesti vastuullisesti sekä asukkaita että yrityksiä kuunnellen.

Kristian Parviainen, Siuntion khs:n 2. vpj

Arja Alho, sdp:n valtuustoryhmän pj

Vastineet Marsuddenin kaavavalituksiin kunnanhallituksen käsittelyssä

Marsuddenin osayleiskaavasta tehtiin kahdeksan valitusta. Kunnanhallitus antoi vastineet nyt 14.12. kokouksessaan SWECO:n laatiman pohjan mukaisina.

Asiasta kuitenkin äänestettiin: käsittelyjärjestyksestä ja itse asiasta.

Meidän mielestämme teknisen lautakunnan olisi Siuntion oman hallintosäännön pääsäännön mukaisesti pitänyt käsitellä asia. Samoin mielestämme tehdyt valitukset ja hallinto-oikeuden pyyntö olisi pitänyt olla kunnanhallituksen jäsenten tiedossa, siis liitettynä kokousasiakirjoihin, kuten hyvä hallintotapa edellyttää.

Itse asiassa katsoimme valittajien kiinnittäneen oikeisiin asioihin huomiota. Marsuddeniin voidaan toki rakentaa mutta nyt esitetyt suunnitelmat ovat ylimitoitetut, ne edellyttävät erittäin kalliita liikennejärjestelyjä (mm. Störsvikin liittymän sulkeminen, silta Siuntiojoen yli, eritasoliittymiä ja kokoojakatuja) sekä vaarantavat luonnon monimuotoisuutta.

Kunnan omissa suunnitelmissa alueen kulttuurihistorian ja ympäristöarvojen vaaliminen asetettiin etusijalle ja varsinaiset asuinalueet keskitettiin Slusseniin ja Störsvikiin. Meidän mielestämme niin voidaan tehdä myös kunnan omistamalle alueelle, jossa on jo nyt kerrostaloasutusta. Vuoden 2012 tavoitekuvassa alueelle kaavailtiin kevyelle liikenteelle ja ratsastukselle sopivia reittejä sekä alueen viljelijöiden lähituotteiden myyntipaikkaa. Nyt Siuntion mittakaavassa suurta asutuskeskittymää.

Kunnanhallitus kuitenkin hyväksyi esityksemme, ettei kunta vaadi valittajia korvaamaan oikeudenkäynnistä ja valmistelusta (siis SWECO:lta tilattua työtä) aiheutuneita kuluja. Se olisikin ollut kuntakentässä ainutlaatuista ja olisi loukannut kuntademokratiaa, siis eri tahojen oikeutta vaikuttaa asuinympäristöönsä.

Kaavoitusprosessi on ollut harvinaisen epäonnistunut niin sisällöltään kuin menettelyltään. Silti on sanottava, että kaava on kehittynyt jokaisen lisäajan jälkeen paremmaksi.

Johtopäätöksemme on: Ei kannattaisi kiirehtiä ja ahnehtia. Kannattaisi keskustella viranomaisten ja kaikkien maanomistajien kanssa rauhassa ja sopua hakien. Maltti on valttia!

Ruokahuolto takaisin omaksi palveluksi

Siuntion sosialidemokraatit haluavat ruokahuollon takaisin omaksi palveluksi. Iloksemme emme ole tässä asiassa yksin. Olemme tehneet asiasta aloitteita sekä ylipäätään vaatineet ulkoistamisen kustannusten todellista selvittämistä.

Viime valtuustossa oli käsiteltävänä Krisun aloite asiasta. Sen käsittelyn yhteydessä kunnanhallituksen puheenjohtaja Merja Laaksonen käytti puheenvuoron, jossa hän kertoi iloitsevansa Compass Groupin laadukkaasta toiminnasta ja kotimaisuusasteesta.

Tässä kuitenkin toisenlaista tietoa Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kertomana:

Yt-neuvottelut ikävä joulun toivotus Compass Groupin työntekijöille – Rönni-Sällinen peräänkuuluttaa palvelualojen työntekijöille tukea muutoksissa, Palvelualojen ammattiliitto (PAM), 11.12.2020

Valtuustokuulumisia: Päätöksentekijöiden on voitava luottaa valmistelun moitteettomuuteen

Valtuustoryhmämme puolesta lyhyt raportti 7.12. kokouksesta.

Ilmeni, että teknisen toimen toimintakatteen korjausesitystä (tarkoittaa, että maankäyttötulot jäävät budjetoitua pienemmiksi) perusteltiin virheellisesti ja antamalla valtuutetuille väärää tietoa.

Näin ei tietenkään voi olla, sillä viranhaltijoiden tulee toimia virkavastuulla ja päätöksentekijöiden on voitava luottaa valmistelun moitteettomuuteen. Väärää tietoa ei oikaistu kirjallisesti eikä suullisesti mutta se myönnettiin oikeaksi, kun Kristian oli soittanut hallinto-oikeuteen.

Väärä tieto oli, että Marsuddenin kaavavalituksista hallinto-oikeus ei ole pyytänyt kunnalta vastinetta ja että niiden käsittely siirtyy ensi vuoteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt vastineet 13.7. Siuntion kunta on pyytänyt lisäaikaa vastineiden antamiseksi18.12. Ainakin omista toimista olisi pitänyt olla tietoinen ja kirjoittaa se esityslistan tekstiin oikein.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja jopa kertoi juristien tekevän työtä vastineiden eteen ja että asia on käsiteltävänä kunnanhallituksessa 14.12. Tätä ennen tietenkin teknisen lautakunnan on käsiteltävä vastineet.

Menettely tulee johtamaan siihen, ettei päätöksentekijöillä ole mitään mahdollisuutta tutustua jo kesällä kuntaan lähetettyihin valituksiin ja niiden perusteisiin saati kunnan puolelta annettaviin vastineisiin. Ilmeisesti kokoomuksen ja RKP:n enemmistöllä päätetään ottaa asiat käsiteltäviksi kiireellisinä ja viedään aikatauluihin vedoten sellaisinaan läpi.

Näin ei toimita kunnallisessa demokratiassa eikä menettelyssä ole noudatettu hyvää hallintotapaa – eikä tulla ilmeisesti noudattamaan vastaisuudessakaan. Valtuustoryhmämme yritys pitää kiinni edes viimeisistä hyvän valmistelun ja päätöksenteon rippeistä on osoittautunut lähes mahdottomaksi.

Siuntiossa poliittisten päättäjien enemmistö siunaa mitään kyselemättä virheet, väärät tiedot, töppäysten korjaukset ja kuntademokratian vähättelyn selityksellä, että tarkoitus pyhittää keinot. Tosin ei lain mukaan. Ongelma on vakava. Luottamuksen menettäminen kunnan päätöksenteon ja valmistelun asian- ja oikeudenmukaisuuden suhteen voi menettää helposti mutta sen palauttaminen vie aikaa.

Keskeinen vaatimuksemme on luotettava ja kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti kohteleva kunta, hyvä ja asianmukainen valmistelu sekä vastuullinen ja avoin päätöksenteko. Olisi väärin kuntalaisia kohtaan, ellemme pitäisi tästä kiinni silloinkin, kun poliittiset paineet ovat kovat – kuten valtuuston kokouksen Facebook -taltioinnista voitte huomata: Facebook

Vastuullisuus testataan paineissa!

Läntisen Uudenmaan kunnat yhteistyössä Rantaradan nopeaksi perusparantamiseksi

Läntisen Uudenmaan kunnat tekevät yhteistyötä Rantaradan nopean perusparantamisen suhteen. Arja kuuluu tähän ryhmään yhtenä Siuntion edustajista.

Raideliikennepainotteista liikennesuunnitelmaa on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä kera parlamentaarisen taustaryhmän. Se valmistui muutama viikko sitten ja lähtee lausuntopyynnöille. Tänään kerrottiin ratahankkeiden suunnittelun yhtiöiden perustamisesta, ml. tunnin juna Turkuun.

Rantaradan kannalta eletään tärkeää vaihetta. Kyse on Siuntiossa lähiliikenteen palvelujen parantamisesta radan peruskorjauksen ja Siuntion aseman laiturialueen kunnostuksen myötä mutta myös ajattelutavan muutoksesta: ilmastotavoitteita ei voi lykätä ja vain suunnitella, toteuttaminen on aloitettava tänään.

EU:n elpymisvälineen ja Euroopan investointipankin lainoituksessa korostetaan uusia ja vihreitä kestävän kehityksen innovaatioita. Mutta me Siuntion sosialidemokraateista olemme korostaneet myös sitä – kun olemme olleet yhteyksissä eri viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin – että on tärkeätä hyödyntää vajaassa käytössä olevia ilmastoystävällisiä mahdollisuuksia. Rantarata on sellainen.

Tsekkaa siis webbisivu rantarata.info

Kerromme siellä yhteisesti mm: Olemassa olevan raideinfran korjaaminen on edullinen ja nopea kestävän kehityksen elvyttävä investointi verrattuna kokonaan uuden väylän rakentamiseen, jonka kestossa puhutaan vuosien sijasta usein vuosikymmenistä ja miljoonien sijasta miljardeista.

Kunnostamalla vältetään suuret kynnysinvestoinnit ja kunnostus voidaan tehdä vaiheittain jatkuvana hankkeena.

Radanvarsiyhteisö on elinvoimainen ja kasvava alue. Vuoteen 2030 mennessä arvioidaan henkilöliikenteen kasvuksi Helsinki – Karjaa –välillä 18% ja Karjaa – Turku –välillä 13%. Kunnostaminen parantaa sekä paikallisen liikenteen että Turku – Helsinki -liikenteen nopeutta ja palveluja.

Rantaradalla on tärkeä rooli Länsi-Uuttamaata yhdistävänä elinkeinopoliittisena tekijänä. Se yhdistää 4 satamaa, 2 syväsatamaa, 3 tuotanto- ja logistiikkakeskusta Helsingin, Hyvinkään ja Turun rautatieasemiin.

Alueen kunnat ovat kehittäneet asemanseutuja ja liityntäliikennemahdollisuuksia, mikä mahdollistaa toimivien matkaketjujen hyödyntämisen. Radan käyttöasteen nosto tukee päästötavoitteita keventämällä tukkoisen maantien 51 liikennettä.

Valtuustokuulumisia: Talousarvio 2021 ja maanhankinnan oudot kuviot

Siuntion kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan talousarvion vuodelle 2021 ja suunnitelman vuosille 2022-24. Painotimme hyvää henkilöstöpolitiikkaa, työn kuormittavuuden vähentämistä ja hyvää työilmapiiriä. Sehän tarkoittaa, että samalla siuntiolaiset saavat parempia palveluja.

Samoin lasten ja nuorten huomioimista. Meitä huolestuttaa opetustoimen vähentyvä henkilöstö, erityisesti avustajien vähentäminen ja se, ettei Siuntio vieläkään oikein tarjoa riittävästi tekemisen mahdollisuuksia nuorille. Uskomme myös, että Siuntion yleinen siisteys ja viihtyisä ympäristö vauhdittaa myös muuttohaluja. Teimme henkilöstön jaksamiseen liittyvän tekstilisäyksen jo kunnanhallituksen esitykseen, vauhditimme koirapuiston rakentamista – se on ollut vireillä jo useita vuosia – ja vielä ponnella katujen, ulkoilureittien ja viheralueiden kunnossapitoa.

Valtuusto hyväksyi myös äänestysluvuin 15-11 kesäkuussa päätetyn maa-alan hankintaan lisähinnan. Me emme sitä hyväksyneet. Kyseessä oli maakauppa, jossa A möi B:lle maata. Tästä B:n pitää maksaa luonnollisesti varainsiirtovero. B tarjosi saman tien maata kunnalle. Nyt B neuvotteli lisähinnasta, joka on juuri varainsiirtoveron suuruinen tyyliin verot kunnan maksettavaksi.

Koko maa-alan hankinta on ollut outo prosessi. Vaikka alue sijaitsee Sunnavikissa ja on tärkeä alue kunnalle, ihan kaikenlaiset tarjoukset ja kytkyt eivät meille käy puhumattakaan nyt tästä lisälypsystä.

On tärkeätä, että me kaikki edellytämme asioiden hyvää valmistelua ja päätöksenteossa läpinäkyvyyttä. Kuntalaisten luottamus niin hyvään hallintoon kuin päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen ansaitaan vain teoilla!

Paikkajaot 2017

Kunnanhallitus:
Kristian Parviainen , 2 varapuheenjohtaja – Ilmari Kanniainen varajäsen
Tuula Elo, jäsen – Arja Alho varajäsen
Sivistyslautakunta
Satu Tarnanen- jäsen – Jussi Forelius varajäsen
Sivistylautakunnan suomenkielinen jaos
Satu Tarnanen, puheenjohtaja – Jani Suomalainen varajäsen
Sivistylautakunnan ruotsinkielinen jaos
Satu Tarnanen, varapuheenjohtaja- Tony Böckerman varajäsen
Ympäristö ja rakennuslautakunta
Tony Böckerman jäsen – Ilmari Kanniainen varajäsen
Perusturvalautakunta
Keijo Tarnanen, varapuheenjohtaja – Tuula Elo varajäsen
Tarkastuslautakunta
Tuula Savinainen varajäsen
Arja Alho toimii sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtajana