Siuntio-päivässä kansanedustajavieraita

Siuntio-päivää vietetään uuden Sivistyskampus Siuntion Sydän – avajaisten merkeissä 1.10. Myös kansalaisvaikuttaminen on merkittävässä asemassa, kun oikeusministeriön entinen kansliapäällikkö Kirsti Rissanen kertoo Miina Sillanpään merkityksestä suomalaisessa demokratiakehityksessä. Sillanpään perustama piioille tarkoitettu kesänviettopaikka Lepopirtti löytyy Siuntiosta edelleen.

Myös Siuntion sosialidemokraatit ovat mukana Siuntio-päivän vietossa omalla ohjelmallaan.

Järjestämme kirjakirppiksen, tarjoamme kupin kuumaa mutta myös kuumaa ohjelmaa ajankohtaisista aiheista aina uhkaavasta lamasta vihreään siirtymään.

Vierainamme ovat kansanedustajat Maria Guzenina klo 10.30-12 sekä Johan Kvarnström klo 11-12.30.

Esittelypisteemme on löytyy kampuksen sisätiloista.

Tervetuloa juttusille!

Synnytystuskia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri markkinoi hyvinvointialueuudistusta lauseella; Uudistuksen tavoitteena on turvata potilaiden sujuvat hoitopolut.

Mihin mahtaa hoitopolut johtaa?

Taloustilanne on sellainen että ensi vuoden rahoitus ei riitä ja siitä syystä on jouduttu pohtimaan säästöjä. Länsi-Uusimaa lehti kertoo, että yhtenä vaihtoehtona on kutistaa toimintoja, yhtenä mahdollisena kohteena olisi Lohjan synnytysosaston toiminnot.

Kirkkonummelainen työkaverini koki tällä viikolla omakohtaisesti millaisia ovat sujuvat hoitopolut. Synnyttämään olisi ollut kiirus, Espoon Jorvista kerrottiin, että kaikki synnytysosastot ovat täynnä Espoossa, Lohjalla ja muissa lähisairaaloissa. Nuoripari ohjattiin Lahden sairaalaan, nuoripari oli kauhuissaan, oliko tosiaan ainoa mahdollisuus kääntää auton nokka Kirkkonummelta kohti Lahtea? Kyllä vastasi Jorvin sairaalan työntekijä.

Onnellinen nuoripari onneksi ehti hyvin Lahteen, mutta sujuva hoitopolku ei ollut ja jos HUS tosiaan miettii Lohjan sairaalan synnytysosaston alasajoa, niin tuleva hoitopolku on kaikkea muuta kuin sujuva ja uudistus kaikkea muuta kuin edistysaskel.

Kristian Parviainen

Siuntion kunnanvaltuutettu

Siuntion kunnanhallituksen II-varapj

Siirtyminen hyvinvointialueelle, siuntiolainen näkökulma

Olen keskustellut usean siuntiolaisen kanssa siitä, millaisena siirtyminen täältä katsottuna hyvinvointialueelle näyttäytyy. Ehkä eniten kuntalaisia on mietityttänyt palvelujen jatkuvuus.

Siuntiossa Sote-keskuksen rakentaminen alkaa myöhemmin tänä vuonna kuntakeskukseen, vanhan ruotsinkielisen koulun paikalle. Pihapiiriin tulee jäämään myös hammashoitolan siirrettävä rakennus. Perhekeskus on jo uusissa tiloissa Siuntion Sydämessä.

Kunnes Sote-keskus on valmis pitää terveyskeskuksen, fysioterapian, kotihoidon, kuntouttavan päivätoiminnan, vuodeosaston ja tehostetun asumispalvelun osalta pystyä toimimaan vanhoissa tiloissa. On Länsi-Uudenmaan asukkaiden tasavertaisuuden vuoksi tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saavutettavissa ilman kohtuuttomia ponnistuksia. Kun puhutaan ns. perustasosta voidaan liikkuvia palveluja tarjota esimerkiksi harvempaan asutuille alueille.

Toisenlaisiakin huolia on. Työntekijät miettivät miten käy palkanmaksun hyvinvointialueelle siirryttäessä, kun Sarastia alkaa tuottaa näitä palveluita. Julkisuudesta olemme saaneet lukea, että Sarastialla on ollut Helsingissä palkanmaksuongelmia. On selvää, että työntekijän tulee saada palkka ajallaan. Hyvinvointialueen valmistelussa on kuitenkin rauhoiteltu asiaa; resurssia tullaan lisäämään hetkellisesti siten, että myös palkanmaksu tulee toteutumaan aikataulussa. Toistaiseksi on vaikutelma, että liikkeenluovutus kunnilta hyvinvointialueelle tulee onnistumaan myös tästä näkökulmasta.

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu

teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

Kunnan sateenkaariliput varkauksien ja ilkivallan kohteena – Ovatko yllyttäjät ylpeitä itsestään?

Siuntion kunnanvaltuusto päätti 25.5. kokouksessaan Pride-liputuksen järjestämisestä kunnan toimesta. Yksitoista sateenkaarilippua nousi salkoon maanantaina 11.7. Tarkoitus oli liputtaa koko viikon samaan aikaan Lohjan Pride-tapahtuman kanssa. Liput saivat olla rauhassa kolme päivää, kunnes torstaiaamuna kohtasi näky, jota ei olisi suonut näkevänsä. Viisi lippua oli varastettu yön aikana ja illalla kuntakeskuksessa kunnantalon edustalla ollut lippu löytyi maasta jollakin tuntemattomalla aineella tärveltynä. Myös muita lippuja oli illan aikana laskettu maahan.

Korvaavia lippuja onneksi löytyi varastettujen tilalle mutta seuraavana yönä varkaat olivat vierailleet jälleen ja jäljellä oli perjantaiaamuna ainoastaan kolme sateenkaarilippua kaikista alkuperäisistä yhdestätoista.

Pride-tapahtumiin on tänä kesänä kohdistunut uhkauksia ja eriasteista ilkivaltaa ympäri Suomen.

Samaan aikaan moni hyvin näkyvä valtakunnan ja paikallisella tasolla toimiva poliitikko on katsonut tehtäväkseen lietsoa kielteisiä asenteita Pride-tapahtumia ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä vastaan senkin uhalla, että jotain pahempaa tapahtuisi. Heillä on kuulemma oikeus olla kriittisiä ”vierasta ideologiaa” kohtaan ilman, että osaisivat itsekään täsmällisesti määritellä mikä tämä kyseinen mielikuvituksellinen ideologia saattaisi olla. Yllytys on johtanut kasvaviin vihan ilmauksiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja selvästi myös käytännön toimiin, kuten Siuntiossakin on nyt nähty.

Jos se on yllyttäjille ”vierasta ideologiaa”, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt vaativat ihmisarvonsa kunnioittamista tässä yhteiskunnassa, niin se vain kertoo, mitä yllyttäjien aikeissa ja aivoituksissa liikkuu ja se on jotakin hyvin pahaenteistä.

Näille ihmisarvoa loukkaaville voimille ei tule antaa periksi, vaan on uskallettava katsoa tulevaan.

Siuntiossa nousevat sateenkaariliput salkoon myös ensi vuonna 2023 ja yhteistyötä Siuntiossa järjestettävää Pride-tapahtumaa varten ollaan jo virittämässä.

Tästä eteenpäin!

Mika Mäenpää-Louekoski

Kunnanvaltuutettu

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Siuntion Sosialidemokraatit ry puheenjohtaja

Sote-keskus kokoaa tärkeitä palveluita saman katon alle ja vahvistaa samalla hoivapalvelujen järjestämistä

Siuntion kunnanvaltuusto hyväksyi 6.6.2022 kokouksessaan äänestyksen jälkeen Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman ja investointimäärärahan korotuksen. Lähipalvelujen turvaamisen kannalta on hyvä, että asiassa päästään nyt eteenpäin. Uutta rakennusta on muutenkin odotettu jo pitkään. Nykyaikaiset ja sisäilmaltaan terveelliset tilat ovat hoitajarekrytoinnissa huomionarvoinen asia. Yhtenäinen Sote-keskus vahvistaa myös hoivapalvelujen järjestämistä. Tällä hetkellä kolmessa erillisessä rakennuksessa sijaitsevat mm. terveyskeskuksen vuodeosasto, kotihoidon toimisto ja tehostetun palveluasumisen yksikkö, tulevat näillä näkymin toimimaan saman katon alla Sote-keskuksessa. Tämä lisää mahdollisuuksia esimerkiksi yöaikaisen hoidon/kotihoidon järjestämisessä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Alue on näyttänyt vihreää valoa Siuntion Sote-keskukselle, samoin Sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoite on myös saada ARA:lta avustusta rakentamiseen.

Oikein hyvää kesää kaikille!

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu

teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

Siuntion kunnanvaltuuston kokous 23.5.2022

Siuntion kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen ja investointimäärärahan korotus

Valtuusto päätyi palauttamaan asian valmisteluun virkamiesten toiveesta, palautusta ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Linnala (kok.)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on linjannut, että tehostetun palveluasumisen paikkoja Siuntiossa tulisi olla 25, nykyisessä suunnitelmassa niitä olisi 40 kpl. Siksi suunnitelmia on muutettava ja kunnanhallituksen on asia käsiteltävä uudelleen ennen kuin se tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle 2022: kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Kunnanvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahan eritasoliittymän suunnitteluun Siuntiontien ja kantatien 51 risteykseen. Lisämääräraha on 40 000 euroa.

Ely teettää suunnitelman mutta kulut jaetaan Elyn ja kunnan kesken 50/50.

Kantatielle 51 suunnitellaan nopeusrajoitukseksi 100 km/h nykyisen 80 km/h sijaan. Tästä johtuen tarvitaan uudet melulaskennat ja selvitykset. Myös riittävä näkyvyys päätiellä ja rampeilla pitää varmistaa.

Ely-keskuksella on suunnitelmia muuttaa kantatie 51 nelikaistaiseksi Kirkkonummelta Siuntion tielle, jolloin tuo 100 km/h nopeusrajoitus voisi olla mahdollinen.

Siuntion pientalotonttien vuokraaminen

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kaikki kunnan myynnissä olevat pientalotontit olisivat myös vuokrattavissa.

Valtuutettu Anders Karell (rkp) ehdotti Erik Perklénin (rkp) kannattamana, että kunta ei asettaisi tontteja vuokrattavaksi enempää kuin jo aiemmin päätetyt 9 tonttia, koska kunta tarvitsee tonttien myynnistä saatavat tulot.

Karellin ehdotuksen puolesta äänestivät: Karell (rkp), Perklen (rkp), Katriina Saarnilahti (rkp), Jan-Peter Nygård (SFP), Åke Holmlund (kok.), Stefan Svanfeldt (rkp) ja Merja Laaksonen (rkp).

Pohjaehdotus voitti äänin 20-7.

SDP:n valtuustoryhmä esitti ponnen tonttien vuokraamista sekä Siuntion Sydämen tonttien hinnoittelua koskeviin pykäliin.

Ponsi kuuluu seuraavasti:

Hyväksyessään pientalotonttien vuokraamisen sekä Siuntion sydän-asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun, valtuusto toivoo:

1. valtuustolle annettavaa säännöllistä raportointia (1-2 kertaa vuodessa) aktiivisen maapolitiikan ja tonttikaupan tilanteesta sekä hinnoittelun ”herkkyysarviointia”;

2. kunnan yhteydenpitoa eri toimijoihin, joiden toimilla on vaikutusta Siuntion viihtyisyyden ja vetovoiman kannalta tärkeään hoidettuun ympäristöön kuten esimerkiksi ELY, Väylävirasto, Kunta-asunnot

3. asemanseudun parantamista muun muassa istutuksin. Suunnitelma voitaneen tehdä yhteistyössä eri oppilaitosten maisemasuunnittelijoiden, puutarha-alan opiskelijoiden kanssa tai konsulttityönä sekä toteuttaa kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.

Siuntion sydän -asemakaava-alueen tonttien hinnoittelu

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Siuntion Sydän alueen kerrostalotonttien hinnat. AK-tonttien hinnaksi vahvistettiin 135 € /kerrosneliömetri ja pientalokortteleiden hinnaksi 160 € /kerrosneliömetri.

SDP:n ponsi koski myös tätä pykälää.

Sosiaaliohjaajan viran perustaminen

Valtuusto päätti perustaa sosiaaliohjaajan viran, kasvaneiden lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Ilmoitusmäärä on noussut Inkoossa, jonka sosiaalityön Siuntio järjestää.

Valtuustoaloite Pride-viikon järjestämisestä Siuntiossa

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että kunta huomioi Pride-viikon liputtamalla ja tiedottamalla.  Asia huomioidaan myös digitaalisilla kanavilla. Kunta ei järjestä Pride-viikkoa.

Mikäli jokin yhdistys järjestää Pride-viikon alueella, kunnan kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut voivat järjestää jonkin teemaan sopivan tapahtuman viikkoon liittyen ottaen huomioon kampuksen muuton aiheuttaman tilanteen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kunta ei osallistu Pride-viikon järjestämiseen vuonna 2022 ja että asia valmistellaan uudestaan vuonna 2023 .  

Perussuomalaisten ehdotuksen puolesta äänestivät Mika Savilahti (ps), Dax Sheffield (ps) ja Paula Tuominen (ps).

Pohjaehdotus voitti äänestyksen äänin 24-3, näin ollen kunta liputtaa Pride-viikolla.

Valtuustoaloite turvallisuustilanteen kehittämissuunnitelmasta

Dax Sheffieldin aloitteessa ehdotettiin, että nopeusrajoitus alennettaisiin 60 km/h kantatie 51:llä Kirkkonummen rajalta Solvikintielle Kaapelitien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi kunnan tulisi tuoda esille kääntyvien kaistojen tarve neuvotteluissa Ely-keskuksen kanssa.

Aloitteessa vaadittiin myös aurausystävällisiä töyssyjä sekä nopeusrajoitusten alentamista kauttaaltaan 10 km/h Kaapelitiellä.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan:

Kantatie 51:n turvallisuuden parantaminen on tärkeää. Tekninen osasto neuvottelee parhaillaan kantatie 51:n turvallisuuden parantamisesta ELY-keskuksen kanssa, jonka toimivaltaan tie kuuluu. Aloitteessa mainitut seikat turvallisuuden parantamiseksi voidaan huomioida neuvotteluissa. Kaapelitie on yksityistie, eikä kunnalla ole toimivaltaa sen nopeusrajoituksiin, hidasteisiin tai nopeusnäyttötauluihin. Päätökset asiassa tekee asianosainen tiekunta.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Kokouksessa jätettiin SDP:n Anne Laakso-Sopukin tekemä aloite ”Kuntalaisille kuljetus Kirkkonummen tai Lohjan uimahalliin”. Aloitteen allekirjoitti Laakso-Sopukin lisäksi SDP:n valtuustoryhmästä, Arja Alho, Tony Khalil, Mika Mäenpää-Louekoski sekä Kristian Parviainen.

Aloitteen voit lukea täältä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.  

Siuntion Sote-keskushankkeesta

Kuvassa on Siuntion nykyinen terveyskeskusrakennus, joka on rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Rakennuksessa on tällä hetkellä terveyskeskuksen lisäksi vuodeosasto, tehostetun palveluasumisen yksikkö ja fysioterapia.

Siuntion tuleva Sote-keskus on aiheuttanut paljon keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Lähinnä on huolta siitä säilyvätkö lähipalvelut. Ruotsinkielinen ala-aste siirtyy kesän 2022 jälkeen uudelle koulukampukselle, ja Sote-keskuksen rakentaminen Svenska Skolanin paikalle voisi alkaa. Koska Sote- ja Pelastuspalveluiden siirtymä hyvinvointialueelle on tapahtumassa 1.1.2023 asiassa on hyvä edetä keskustellen hyvinvointialueen päättäjien kanssa. 

Hyvinvointialueet vuokraavat kuntien käytössä olevat Sote- ja Pelastustoimen tilat tämän hetken tiedon mukaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Vaikka jatkossa hyvinvointialue tuottaa Sote-palvelut, kuntien vastuulla säilyy kuitenkin se, että asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä pidetään huolta ennaltaehkäisevästi. Tästä syystä kuntien ja hyvinvointialueen pitää pystyä yhteistyöhön. Sote-palveluiden saaminen ilman kohtuuttomia ponnisteluja ja pitkiä välimatkoja lienee yksi näistä. Keskustelua jo onneksi käydään ja toivotaan, että asiat etenevät pian.

Sote-keskushankkeelle on tavoitteena saada myös ARA:n rahoitusta. Sen takia huoneiden/tehostetun palveluasumisen asuntojen kokoa on jouduttu suurentamaan +5 m2. Tämä on seurausta ARA:n vuodenvaihteessa 2021–2022 voimaantulleista uusista säädöksistä. Sote-keskuksen hankesuunnitelmaa on päivitetty tämän mukaisesti 19.4.2022.

Tehostetun palveluasumisen paikoista on myös ollut puhetta. Mikä on oikea määrä? Ennustaa ei osaa kukaan, mutta pelkästään yksityisten hoivayritysten varaan ei kannata jäädä. Esimerkkinä Attendon ja Mehiläisen irtisanoutuminen ikääntyneiden asumispalveluiden puitesopimuksista keväällä 2022, joka on jättänyt paljon kysymyksiä ilmaan. Yritykset kokevat, ettei kuntien maksama hinta ole riittävä, vaan hintaa tulee nostaa. Ikäihmisten hoivapalvelut maksetaan verorahoilla.

Myös tehostetun palveluasumisen suhteen tulee pyrkiä siihen, että asuntoja on tasapuolisesti koko läntisellä Uudellamaalla. Vaikka hyvinvointialue vastaa koko alueen asukkaista, voi ikäihmisellä olla harras toive jäädä asumaan kotikuntaansa, kun loppuelämän kodista on kysymys.

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT: JULKISEN SEKTORIN TYÖTAISTELUUN TARVITAAN RATKAISU

Julkisen sektorin palvelut ovat suomalaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kivijalka. Viimeistään pandemian myötä kaikki ovat huomanneet, kuinka tärkeitä nämä palvelut ja niiden tekijät ovat ihmisten ja yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. Meneillään olevista julkisen sektorin työehtoneuvotteluissa tarvitaan ratkaisu, joka takaa yhteiskuntamme kivijalan tulevaisuuden.

Sopimuksistaan neuvottelevat naisvaltaiset alat, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja opettajat sekä muut julkisen sektorin työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Uudenmaan Sosialidemokraatit kannattavat Suomeen palkkatasa-arvo-ohjelmaa, jolla turvataan pienipalkkaisten julkisen sektorin alojen palkkojen kehittyminen pidemmällä aikavälillä. Palkka tasa-arvon edistäminen ja palkkatason vastaaminen paremmin työn arvostusta ovat myös keskeinen keino taata julkisen sektorin vetovoima työpaikkana.

Uudenmaan Sosialidemokraatit painottavat, että työtaistelu on perusoikeus, eikä sitä pidä lähteä pakkolaeilla murtamaan. Julkisen sektorin työntekijöilläkin on oikeus puolustaa asemaansa lakolla. Suojelutyön saatavuus on ratkaistava neuvotteluteitse osapuolten välillä, jotta kaikkien tärkeimmässä ja kiireellisimmässä hoidossa voidaan turvata potilaiden henki ja terveys.

Uudenmaan Sosialidemokraatit toivoo, että neuvottelutulos löytyy pikaisesti.

Kevätpiirikokouksen julkilausuma 9.4.2023

Lähde: https://uusimaa.sdp.fi/ajankohtaista/uudenmaan-sosialidemokraatit-julkisen-sektorin-tyotaisteluun-tarvitaan-ratkaisu/

Ensiaskeleita aluevaltuuston toimintaan

Hyvinvointialue järjestää ennen ensimmäistä aluevaltuuston kokousta 3 yhteistä seminaaria aluevaltuuston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille. Ensimmäinen seminaari järjestetään 9.2.2022 webinaarina. Ohjelmassa on katsaus hyvinvointialueuudistukseen, valmistelun tilanteeseen Länsi-Uudellamaalla sekä juuri nyt ajankohtaisiin, aluevaltuuston käynnistymiseen liittyviin valmisteluteemoihin. SDP Siuntiosta mukana on aluevaltuuston varavaltuutettu Mervi Lahtinen. Hieno asia, että varavaltuutetut on kutsuttu mukaan näihin seminaareihin. Muun muassa tällä tavoin saamme kuntaan tietoa siitä, missä mennään.