Hoitajapula

”Ihmettelijän” mielipidekirjoitus 11.5 työvoiman puutteesta Kirkkonummen uudessa hyvinvointikeskuksessa on erittäin ajankohtainen ja tärkeä asia ottaa puheeksi. Syy voi aivan hyvin olla uuden hyvinvointikeskuksen sijainnissa, mutta mieleeni tulee myös muita mahdollisia ongelmia ja kiitän mielipiteen kirjoittajaa aiheen avauksesta.

On aikaista tehdä arviota siirtymästä hyvinvointialueille; miten on onnistuttu. Asiat etsivät vielä paikkaansa ja eletään edelleen vahvasti muutoksessa. Kollegani sanoin, vanhaa sanontaa lainaten; pitää kuitenkin varoa ettei sote-uudistuksessa mene lapsi pesuveden mukana.

Työvoiman saatavuusongelma lienee monissa hoito- ja hoivayksiköissä, myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Käytän seuraavassa vanhusten asumispalvelua esimerkkinä, mutta varmaankin samoja ajatuksia on myös muissa hoitoyksiköissä. Julkisessa keskustelussa välillä tuntuu, että vanhusten hoito on vain numeroita ja mitoituksia. Oikeastaan hoito ei ole numeroita tai desimaaleja, vaan se on inhimillisyyttä, kanssakulkua, hoivaa, välittämistä ja kuuntelua. Tärkeintä on, että on aikaa kysyä asiakkaalta (tarkoitan nyt ihan kaikkia hoitoon hakeutuneita, oli syy mikä tahansa), miten on mennyt, mitä kuuluu nyt, miten voin auttaa ja pärjäätkö tällä eteenpäin. On tärkeää, että hoitotapahtuma on kiireetön ja asiakas tulee kuulluksi. Jos asiakkaalla on muistisairaus, keskusteluun tulee varata aikaa enemmän.

Hoitajien tilanteesta sanoisin, että lisäkädet varmasti jokaiseen hoitoa ja hoivaa tarjoavaan yksikköön ovat oikein tervetulleita. Senkään vuoksi en lähtisi henkilöstömitoitusta vanhustenhoidosta purkamaan. Henkilöstömitoitus on myös osa alan pitovoimaa. Muistutan kuitenkin, että henkilöstömitoituksen päätavoite on turvata vanhusten mielekäs ja turvallinen elämä.

Hoitajilta pitäisi karsia pois kaikki sellainen tehtävä joka ei hoitajille oikeastaan kuulu. Tällaiset tehtävät vaikuttavat vain harmillisesti kasvavan. Palkataan mieluummin sihteeri, talonmies, pyykinpesijä ja atk-ammattilainen yksikköön, vapautuu hoitajien aikaa siihen johon he ovat kouluttautuneet. Etenkin tietotekninen osaaminen on tänä päivänä ehdoton vaatimus, lähes kaikki asiat, melko pienetkin, ratkaistaan jollain tavalla tietokoneella. Hoitajan työpäivän aikana olisi kiinnostavaa suorittaa laskenta erilaisiin portaaleihin ja muihin kirjautumisesta, veikkaan että tulos voisi yllättää määrällään. Minulla on kokemus, että vaatimukset tietoteknisessä osaamisessa alkavat olla sellaisia, ettei hoitoalalle hakeutunut henkilö tunne alaa aina ihan omakseen.

Johtamisen ongelmia nostetaan myös julkisessa keskustelussa esille. Hoitotyön johtajille pitäisi olla varattuna riittävästi aikaa kohdata työntekijöitä ja mieluiten kasvotusten. Vuoropuhelua toivoisin olevan monessa tasossa. Tähänkin tarvitaan aikaa, kuten hoitajilta potilaan kohtaamiseen. Inhimillistä johtamista ja hyvää työilmapiiriä osataan kyllä arvostaa.  Palkka ei ole ratkaisu kaikkeen, mutta mielestäni hyvinvointialueen vakituista henkilökuntaa tulisi palkita sitoutumisrahalla. Se tullee myös halvemmaksi kuin vuokratyövoima.

Mervi Lahtinen, sairaanhoitaja Siuntio

Kunnanvaltuutettu ja aluevaltuuston varavaltuutettu (SDP)

UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT: OIKEISTOHALLITUKSELLA ON NÄYTÖN PAIKKA

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on odotetusti ilmoittanut lähtevänsä neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta perussuomalaisten, ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien kanssa. Kokoomuksen johdolla Suomeen yritetään siis muodostaa konservatiivinen oikeistohallitus.

Tulevaksi hallituspohjaksi olisi ollut myös toinen vaihtoehto. Kokoomus halusi valita oikeistopohjan toteuttaakseen puolueen tiukkaa talouspolitiikan linjaa. Sosialidemokraatit ovat korostaneet ennen vaaleja ja vaalien jälkeen julkisen talouden tasapainottamista oikeudenmukaisesti. Sosiaaliturvasta, koulutuksesta tai sosiaali- ja terveyspalveluista ei tule leikata. SDP oli valmis osallistumaan tosissaan hallitusneuvotteluihin näiden reunaehtojen puitteissa.

Uudenmaan Sosialidemokraatit toteaa, että neuvotteluihin lähtevillä puolueilla on nyt näytön paikka vaalilupaustensa lunastamisessa. Tulevan hallituksen tulee muistaa, että taloudellisesti vaikeina aikoina on entistä vahvemmin huolehdittava suomalaisen yhteiskunnan eheydestä, yhteistyökyvystä, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. SDP:n tulee tarjota oppositiossa vahvana ja yhtenäisenä vastuullinen vaihtoehtonsa konservatiivisen oikeistohallituksen politiikalle. 

Uudenmaan Sosialidemokraatit

Julkilausuma

Kevätpiirikokous 29.4.2023

Lähde: https://uusimaa.sdp.fi/kannanotot/uudenmaan-sosialidemokraatit-oikeistohallituksella-on-naytonpaikka/

On keskityttävä perusasioihin

Joona Räsänen vieraili Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå socialdemokrater kevätkokouksessa 16.3. Räsänen on Uudenmaan sosialidemokraattien ehdokkaana ja hän on kotoisin Lohjalta.

Ajankohtaista velkakeskustelua Räsänen kommentoi muistuttamalla, että hyvinvointivaltion menot on rakennettu erilaiselle väestösuhteelle ja että velkaantuminen on jatkunut jo pitkään ainakin finanssikriisistä 2008 alkaen.

Hän otti tuoreena tyttövauvan isänä esille ikäluokkien koot: ”Kun puhutaan suurista ikäluokista, ikäluokan koko oli noin 100 000 syntynyttä lasta. Kun itse synnyin 1987, koko oli 59 000 ja rapiat, tänä vuonna enää noin 40 000 lasta. ”

Räsänen katsoi, että tarvitaan monia toimenpiteitä kestävän talouden turvaamiseksi. Keskittyminen rajuihin hyvinvointivaltion ydintoimintojen leikkaamiseen on lyhytnäköistä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Ne merkitsisivät hänen mukaansa myös rajua ostovoiman heikentymistä, joka vain pahentaisi velkaongelmaa verokertymän pienentymisenä.

Räsänen muistutti myös siitä, että juuri hyvinvointiyhteiskunta on kyennyt ottamaan iskuja ihmisten puolesta vastaan, kuten esimerkiksi pandemian aikana. Räsänen ei kuitenkaan vähätellyt tulevan eduskuntakauden isojen kysymysten ratkaisemisen kiireellisyyttä.

Räsäsen mielestä tulevan hallituksen pitää tehdä määrätietoisesti työtä perhemyönteisemmän Suomen puolesta, uuden työvoiman hankkimiseksi myös ulkomailta ja ennen muuta edistää työhyvinvointia, jotta nyt työmarkkinoiden ulkopuolella olevat voivat palata työelämään.

Paikalla oleva yleisö oli tyytyväinen Räsäsen tärkeysjärjestyksestä asioiden hoitamisessa, jonka hän kiteytti: perusasiat kuntoon – vaatimukseksi. ”Koulutuksessa huomion pitää olla varhaiskasvatuksessa ja perusasteen koulutuksessa. Kuntapäättäjienkin on katsottava peiliin sen suhteen, että erilaisten oppijoiden tarpeisiin ei ole vastattu riittävillä resursseilla, päinvastoin esimerkiksi erityisopettajien ja koulukäyntiavustajien määrää on vähennetty joka puolella maata.” Kun perusasiat ovat kunnossa, ne mahdollistavat korkeakoulutukseen hakeutumisenkin. Sama pätee sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Räsänen muistutti tilaisuudessa vielä, että jokaisella äänellä on merkitystä ja hän piti tärkeänä viestittää, että kansalaisoikeutta pitää vaalia.  ”Kun on äänestänyt, voi myös arvostella päätöksentekijöitä”, hän sanoi. Siuntion sosialidemokraatit ovat puolestaan olleet huolissaan vaalibudjettien kasvusta ja vaativat vaalirahoitukselle kattoa. Se turvaisi myös aitoa kansanvaltaa. Siitähän on 2.4. kyse.

teksti: Arja Alho

kuvat: Arja Alho, Kristian Parviainen

Eduskuntavaaliehdokkaita tavattavissa!

Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå socialdemokrater saavat kevätkokouksemme vieraaksi Joona Räsäsen Lohjalta. Joonalta voi kysyä kaikkea mahdollista torstaina 16.3. klo 17 Sivistyskampus Siuntion sydämen kirjaston neuvottelutilassa.

Joona Räsänen on myös avainasemassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Palvelujen rahoitus kytkeytyy ajankohtaiseen talouspoliittiseen keskusteluun valtion velkaantumisesta, mahdollisista leikkauksista tai veronkorotuksista. Miten Joona sovittaisi yhteen hyvinvointivaltion toiminnan turvaamisen mutta samalla myös julkisen talouden kestävyyden?

Siuntion sosialidemokraatit eivät asettaneet omaa ehdokasta eduskuntavaaleihin.

Syy oli yksinkertainen: raha. Haluamme silti tehdä siuntiolaisille tunnetuksi alueemme sd-kansanedustajaehdokkaita.

Olettesiksi kaikki tervetulleita kuulemaan Joona Räsäsen ajatuksia.

Eduskuntavaalikampanjoihin käytettävät budjetit ovat yhdistyksen mielestä paisuneet käsittämättömiksi. Pienillä puolueyhdistyksillä ei ole mahdollisuutta tukea ehdokkaitaan juurikaan. Tavallisilla ihmisillä ei puolestaan ole mahdollisuutta panna auton hinnan verran rahaa kampanjointiin. Vaalien suuri eettinen kysymys on, kuka tai ketkä rahoittavat ehdokkaan kampanjan.

Vaalirahoitukselle on yhdistyksen mielestä säädettävä ehdottomasti katto ja vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä on parannettava. Kansanvallan pitää olla kansalaisten ulottuvissa ja hallinnassa!

teksti: Arja Alho

kuva: Salla Merikukka

Hyvinvointipalveluihin panostetaan Siuntiossa

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alusta. Kunnat eivät siis enää vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamisesta.  Kuntien vastuulla säilyy kuitenkin se, että asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä pidetään huolta ennaltaehkäisevästi. Tässä on toki yhteistä rajapintaa hyvinvointialueen kanssa.

Siuntiossa hyvinvointipalveluihin panostetaan eri tavoin. Elokuussa 2022 avautunut Siuntion sydän on tuonut uutta eloa kuntakeskukseen kaikenikäisille. Sydämessä sijaitsevat mm. Perhekeskus, kirjasto ja liikuntatiloja, sekä auditorio, joka on jo osoittanut monipuolisuutensa. Kuntaan on myös palkattu hyvinvointipäällikkö, ja hyvinvointikoordinaattorin rekrytointi lienee tätä kirjoittaessa loppusuoralla. Vuoden 2023 budjettiin on varattu määräraha hyvinvointiohjaajan tehtävään. Aiemmin kunnassa on toiminut ainoastaan hyvinvointikoordinaattori, joten voidaan todeta, että sivistysosaston hyvinvointisektorille on tulossa huomattava parannus. Lisäksi merkittävä satsaus kuntalaisten ja tietysti myös erittäin tervetulleiden vierailijoiden hyvinvointiin on hotelliyrittäjän kanssa alkava yhteistyö Siuntion kylpylän vanhoissa tiloissa. Tämän myötä saadaan käyttöön uimahalli, kuntosali, sisäliikuntatiloja ja erinomaiset ulkoliikuntamaastot.

Tänäkin vuonna ulkoliikuntapaikkojen käyttökunnosta (niistä jo olemassa olevista) on ollut epätietoisuutta, etenkin talviaikaan. Seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa 20.3 tulen jättämään valtuustoaloitteen, jossa pyydetään mm. selvittämään eri osastojen yhteistyön mahdollisuus ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta. Aloitteen tavoitteena on, että saadaan toimiva konsepti ulkoliikuntapaikoille ympäri vuoden.

Muuttovoittoisena kuntana Siuntion tulee panostaa kuntalaisten hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Loppuun en voi olla mainitsematta, että jo pelkästään tästä syystä tulemme tarvitsemaan Sote-keskusta, jonka rakentaminen on alkamassa toivottavasti mahdollisimman pian.

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 16.3.2023 klo 18.00 alkaen Sivistyskampus Siuntion sydämessä, kirjaston kokoushuoneessa, osoitteessa Puistopolku 2, Siuntio as.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muita esille tulevia asioita.

Ennen varsinaista kokousta paikalla vierailee eduskuntavaaliehdokas Joona Räsänen (Lohja) klo 17-17.45.

Tervetuloa!

Siuntion Sosialidemokraatit ry

Johtokunta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen SDP:n valtuutettuja tavattavissa

Onko sinulla kysymyksiä hyvinvointialueen valtuutetuille?

Nyt sinulla olisi mahdollisuus päästä keskustelemaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen SDP:n aluevaltuutettujen kanssa, kun he järjestävät aluevaltuustoryhmän aamukahvi tilaisuuden lauantaina 25.2.2023 klo 10-11 Cafe Wilhemsdahlissa, Inkoossa (Ola Westmanin puistotie 1).

Ystävänpäivän lauluilta

Eilen ystävänpäivänä yhdistyksemme muisti kunnan vanhusyksiköitä kukkatervehdyksin ja vietimme perinteen mukaisesti mukavan illan tunnelmallisessa Fanjukarsissa laulun merkeissä.

Fanjukarsissa kaikui niin Ystävän laulu kuin Huopikkaat ja muutama muukin kappale.

Kiitos Tarja Ryynäselle säestyksestä.

Laulujen lomassa kuluttajaliiton pääsihteeri ja eduskuntavaaliehdokas Juha Beurling-Pomoell kertoi sähkötuista ja kävimme keskustelua muistakin ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi ratahankkeista.

Kiitos kaikille osallistuneille mukavasta illasta.

Ystävänpäivä kutsuu yhdessäoloon!

Perinteitten mukaan Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå Socialdemokrater järjestää lauluillan tiistaina 14.2. klo 18-19.30 Fanjunkarsissa. Musiikista vastaa harmonikan kera Tarja Ryynänen ja laulamisesta jokainen ihan omalla äänellään. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Laulujen lomassa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo ajankohtaisista sähkötuista ja miten ne voivat auttaa meitä energialaskuissa. Kansanedustaja Johan Kvarnström puolestaan arvioi Rantaradan tilannetta ja muita suunniteltuja ratahankkeita. Kaikkeen kun ei ole varaa. Kummatkin ovat ehdolla myös kevään eduskuntavaaleissa Uudellamaalla.

Kuivin suin emme iltaa vietä. Kahvitarjoilua on luvassa. Tilaisuus on kaksikielinen.

Tervetuloa!

Välkommen till Alla hjärtans dag med sånger på tisdagen den 14.2. kl 18-19.30 i Fanjunkars. Det pratas även om elstöd och Kustbanan med båda språk. Kaffe serveras.

Ni är alla hjärtligt välkomna!

Johan Kvarnström

Juha Beurling-Pomoell

Uusi luokkaköyhyys

Iltapäivälehti lohdutti kertomalla että vain 15% kansasta joutuu kamppailemaan nousevan sähkönhinnan kurimuksessa, eikä sähköstä tule vaaliteemaa.

Ehkä poliitikkojen kuitenkin kannattaisi pohtia tarkemmin?

Tuo 15% kurimuksessa olevasta kansakunnasta on pääsääntöisesti omakotitalossa asuvia tai suoransähkön rivitaloissa asuvia.

Se porukka joka on ollut keskituloista tai ainakin alempaa keskituloa omaavia.

Nyt heidät ja meidät puristetaan taloudellisesti tilaan jossa ostovoima katoaa tyystin ja samlla cityihmiset laukovat viisauksiaan jossa jokainen voi valita asumistapansa.

Suomessa sanotaan olevan 1.1 miljoonaa omakotitaloa… saattaa tulla kalliita kerrostalohuoneistoja jos noudatetaan besserwissereiden ohjeita asumismuodoista ja työnnytään porukalla Kallion kolmannelle linjalle.

Omassakin puolueessa on päättäjiä jotka ovat joskus saaneet ihan tavallisen ihmisen palkkoja ennenkuin politbyroon palkka-arkku avautui. Ainakin opiskeluaikana joku on ollut kaupankassalla, toinen terästehtaalla tai halkomettässä. Nyt voisi tuumata että millähän ihmeellä sitä maksaa sähkölaskun joka vie käteen jäävästä palkasta suurimman osan jod edes siihen sähkölaskuun riittää.

Omassa kunnassa tiedän jo asukkaan joka katkaisi sähköt talostaan ja siirtyi polttopuuhun ja tarvittavan sähkön tuottaa agregaatilla. Siinäkö on keskiluokan tulevaisuus omakotitaloissaan? Vai liekkö synkempi kuten yksin asuva mies sanoi minulle ”tämän talven kestän, seuraavana talvena sitten varmaan rekan eteen”

Muistetaanko nykyiset päättäjät siitä että onnistuivat luomaan uuden köyhyysluokan?

Sopii niitä vaaliteemoja kuitenkin pohtia.

Kristian Parviainen