Siuntion Sosialidemokraattien syyskokous

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin keskiviikkona 19.10.2022, kunnantalolla.

Kokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta vuodelle 2023.

Vuonna 2023 johtokuntaan kuuluvat:

Mika Mäenpää-Louekoski (puheenjohtaja), Arja Alho (varapuheenjohtaja), Katriina Hellsten (sihteeri), Keijo Tarnanen (taloudenhoitaja), Tony Khalil (nuorisovastaava).

Piirikokousedustajaksi valittiin Mika Mäenpää-Louekoski ja varaedustajaksi Arja Alho.

Tilintarkastajaksi valittiin Veli Vanhanen.

Kokouksessa käsiteltyjen sääntömääräisten asioiden lisäksi kuulimme paikallispoliittisen katsauksen, jossa saimme tietoa eri lautakuntien ajankohtaisista asioita, sekä keskustelimme kunnan vuoden 2023 talousarviosta ja investoinneista. Kuulimme myös katsauksen siitä, miten ensi vuonna aloittavan hyvinvointialueen valmisteluissa on edistytty.

Mika Mäenpää-Louekoski

puheenjohtaja

Kutsu Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokoukseen

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 19.10.2022 klo 18 Siuntion kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

Kunnantalolla tehdään remonttia ja työmaata kiertää aita. Kokoonnumme työmaan portille klo 18, josta siirrymme kokoustilaan.

Syyskokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat, kuullaan paikallispoliittinen katsaus ja käsitellään muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!

Siuntiossa 4.10.2022

Siuntion Sosialidemokraatit ry

johtokunta

Tunnelmia Siuntio-päivästä

Tänään viettiin Siuntio-päivää ja kansalaisvaikuttamisen päivää.

Siuntion Sosialidemokraatit olivat mukana yhdistyksen omalla pisteellä Siuntio-päivän vietossa uudessa hienossa Sivistyskampus Siuntion sydämessä.

Myös Sipe-peikko tuli tervehtimään ja pellet kävivät soittamassa fanfaarin.

Yhdistys sai vieraaksi kansanedustajat Maria Guzeninan ja Johan Kvarnströmin.

Kiitos vierailijoille ja muille mukana olleille.

Alla kuvia tapahtumasta.

Siuntio-päivässä kansanedustajavieraita

Siuntio-päivää vietetään uuden Sivistyskampus Siuntion Sydän – avajaisten merkeissä 1.10. Myös kansalaisvaikuttaminen on merkittävässä asemassa, kun oikeusministeriön entinen kansliapäällikkö Kirsti Rissanen kertoo Miina Sillanpään merkityksestä suomalaisessa demokratiakehityksessä. Sillanpään perustama piioille tarkoitettu kesänviettopaikka Lepopirtti löytyy Siuntiosta edelleen.

Myös Siuntion sosialidemokraatit ovat mukana Siuntio-päivän vietossa omalla ohjelmallaan.

Järjestämme kirjakirppiksen, tarjoamme kupin kuumaa mutta myös kuumaa ohjelmaa ajankohtaisista aiheista aina uhkaavasta lamasta vihreään siirtymään.

Vierainamme ovat kansanedustajat Maria Guzenina klo 10.30-12 sekä Johan Kvarnström klo 11-12.30.

Esittelypisteemme on löytyy kampuksen sisätiloista.

Tervetuloa juttusille!

Sote-keskus kokoaa tärkeitä palveluita saman katon alle ja vahvistaa samalla hoivapalvelujen järjestämistä

Siuntion kunnanvaltuusto hyväksyi 6.6.2022 kokouksessaan äänestyksen jälkeen Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman ja investointimäärärahan korotuksen. Lähipalvelujen turvaamisen kannalta on hyvä, että asiassa päästään nyt eteenpäin. Uutta rakennusta on muutenkin odotettu jo pitkään. Nykyaikaiset ja sisäilmaltaan terveelliset tilat ovat hoitajarekrytoinnissa huomionarvoinen asia. Yhtenäinen Sote-keskus vahvistaa myös hoivapalvelujen järjestämistä. Tällä hetkellä kolmessa erillisessä rakennuksessa sijaitsevat mm. terveyskeskuksen vuodeosasto, kotihoidon toimisto ja tehostetun palveluasumisen yksikkö, tulevat näillä näkymin toimimaan saman katon alla Sote-keskuksessa. Tämä lisää mahdollisuuksia esimerkiksi yöaikaisen hoidon/kotihoidon järjestämisessä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Alue on näyttänyt vihreää valoa Siuntion Sote-keskukselle, samoin Sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoite on myös saada ARA:lta avustusta rakentamiseen.

Oikein hyvää kesää kaikille!

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu

teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu

Siuntion kunnanvaltuuston kokous 23.5.2022

Siuntion kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen ja investointimäärärahan korotus

Valtuusto päätyi palauttamaan asian valmisteluun virkamiesten toiveesta, palautusta ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Linnala (kok.)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on linjannut, että tehostetun palveluasumisen paikkoja Siuntiossa tulisi olla 25, nykyisessä suunnitelmassa niitä olisi 40 kpl. Siksi suunnitelmia on muutettava ja kunnanhallituksen on asia käsiteltävä uudelleen ennen kuin se tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle 2022: kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Kunnanvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahan eritasoliittymän suunnitteluun Siuntiontien ja kantatien 51 risteykseen. Lisämääräraha on 40 000 euroa.

Ely teettää suunnitelman mutta kulut jaetaan Elyn ja kunnan kesken 50/50.

Kantatielle 51 suunnitellaan nopeusrajoitukseksi 100 km/h nykyisen 80 km/h sijaan. Tästä johtuen tarvitaan uudet melulaskennat ja selvitykset. Myös riittävä näkyvyys päätiellä ja rampeilla pitää varmistaa.

Ely-keskuksella on suunnitelmia muuttaa kantatie 51 nelikaistaiseksi Kirkkonummelta Siuntion tielle, jolloin tuo 100 km/h nopeusrajoitus voisi olla mahdollinen.

Siuntion pientalotonttien vuokraaminen

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kaikki kunnan myynnissä olevat pientalotontit olisivat myös vuokrattavissa.

Valtuutettu Anders Karell (rkp) ehdotti Erik Perklénin (rkp) kannattamana, että kunta ei asettaisi tontteja vuokrattavaksi enempää kuin jo aiemmin päätetyt 9 tonttia, koska kunta tarvitsee tonttien myynnistä saatavat tulot.

Karellin ehdotuksen puolesta äänestivät: Karell (rkp), Perklen (rkp), Katriina Saarnilahti (rkp), Jan-Peter Nygård (SFP), Åke Holmlund (kok.), Stefan Svanfeldt (rkp) ja Merja Laaksonen (rkp).

Pohjaehdotus voitti äänin 20-7.

SDP:n valtuustoryhmä esitti ponnen tonttien vuokraamista sekä Siuntion Sydämen tonttien hinnoittelua koskeviin pykäliin.

Ponsi kuuluu seuraavasti:

Hyväksyessään pientalotonttien vuokraamisen sekä Siuntion sydän-asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun, valtuusto toivoo:

1. valtuustolle annettavaa säännöllistä raportointia (1-2 kertaa vuodessa) aktiivisen maapolitiikan ja tonttikaupan tilanteesta sekä hinnoittelun ”herkkyysarviointia”;

2. kunnan yhteydenpitoa eri toimijoihin, joiden toimilla on vaikutusta Siuntion viihtyisyyden ja vetovoiman kannalta tärkeään hoidettuun ympäristöön kuten esimerkiksi ELY, Väylävirasto, Kunta-asunnot

3. asemanseudun parantamista muun muassa istutuksin. Suunnitelma voitaneen tehdä yhteistyössä eri oppilaitosten maisemasuunnittelijoiden, puutarha-alan opiskelijoiden kanssa tai konsulttityönä sekä toteuttaa kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.

Siuntion sydän -asemakaava-alueen tonttien hinnoittelu

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Siuntion Sydän alueen kerrostalotonttien hinnat. AK-tonttien hinnaksi vahvistettiin 135 € /kerrosneliömetri ja pientalokortteleiden hinnaksi 160 € /kerrosneliömetri.

SDP:n ponsi koski myös tätä pykälää.

Sosiaaliohjaajan viran perustaminen

Valtuusto päätti perustaa sosiaaliohjaajan viran, kasvaneiden lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Ilmoitusmäärä on noussut Inkoossa, jonka sosiaalityön Siuntio järjestää.

Valtuustoaloite Pride-viikon järjestämisestä Siuntiossa

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että kunta huomioi Pride-viikon liputtamalla ja tiedottamalla.  Asia huomioidaan myös digitaalisilla kanavilla. Kunta ei järjestä Pride-viikkoa.

Mikäli jokin yhdistys järjestää Pride-viikon alueella, kunnan kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut voivat järjestää jonkin teemaan sopivan tapahtuman viikkoon liittyen ottaen huomioon kampuksen muuton aiheuttaman tilanteen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kunta ei osallistu Pride-viikon järjestämiseen vuonna 2022 ja että asia valmistellaan uudestaan vuonna 2023 .  

Perussuomalaisten ehdotuksen puolesta äänestivät Mika Savilahti (ps), Dax Sheffield (ps) ja Paula Tuominen (ps).

Pohjaehdotus voitti äänestyksen äänin 24-3, näin ollen kunta liputtaa Pride-viikolla.

Valtuustoaloite turvallisuustilanteen kehittämissuunnitelmasta

Dax Sheffieldin aloitteessa ehdotettiin, että nopeusrajoitus alennettaisiin 60 km/h kantatie 51:llä Kirkkonummen rajalta Solvikintielle Kaapelitien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi kunnan tulisi tuoda esille kääntyvien kaistojen tarve neuvotteluissa Ely-keskuksen kanssa.

Aloitteessa vaadittiin myös aurausystävällisiä töyssyjä sekä nopeusrajoitusten alentamista kauttaaltaan 10 km/h Kaapelitiellä.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan:

Kantatie 51:n turvallisuuden parantaminen on tärkeää. Tekninen osasto neuvottelee parhaillaan kantatie 51:n turvallisuuden parantamisesta ELY-keskuksen kanssa, jonka toimivaltaan tie kuuluu. Aloitteessa mainitut seikat turvallisuuden parantamiseksi voidaan huomioida neuvotteluissa. Kaapelitie on yksityistie, eikä kunnalla ole toimivaltaa sen nopeusrajoituksiin, hidasteisiin tai nopeusnäyttötauluihin. Päätökset asiassa tekee asianosainen tiekunta.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Kokouksessa jätettiin SDP:n Anne Laakso-Sopukin tekemä aloite ”Kuntalaisille kuljetus Kirkkonummen tai Lohjan uimahalliin”. Aloitteen allekirjoitti Laakso-Sopukin lisäksi SDP:n valtuustoryhmästä, Arja Alho, Tony Khalil, Mika Mäenpää-Louekoski sekä Kristian Parviainen.

Aloitteen voit lukea täältä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.  

UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT: JULKISEN SEKTORIN TYÖTAISTELUUN TARVITAAN RATKAISU

Julkisen sektorin palvelut ovat suomalaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kivijalka. Viimeistään pandemian myötä kaikki ovat huomanneet, kuinka tärkeitä nämä palvelut ja niiden tekijät ovat ihmisten ja yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. Meneillään olevista julkisen sektorin työehtoneuvotteluissa tarvitaan ratkaisu, joka takaa yhteiskuntamme kivijalan tulevaisuuden.

Sopimuksistaan neuvottelevat naisvaltaiset alat, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja opettajat sekä muut julkisen sektorin työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Uudenmaan Sosialidemokraatit kannattavat Suomeen palkkatasa-arvo-ohjelmaa, jolla turvataan pienipalkkaisten julkisen sektorin alojen palkkojen kehittyminen pidemmällä aikavälillä. Palkka tasa-arvon edistäminen ja palkkatason vastaaminen paremmin työn arvostusta ovat myös keskeinen keino taata julkisen sektorin vetovoima työpaikkana.

Uudenmaan Sosialidemokraatit painottavat, että työtaistelu on perusoikeus, eikä sitä pidä lähteä pakkolaeilla murtamaan. Julkisen sektorin työntekijöilläkin on oikeus puolustaa asemaansa lakolla. Suojelutyön saatavuus on ratkaistava neuvotteluteitse osapuolten välillä, jotta kaikkien tärkeimmässä ja kiireellisimmässä hoidossa voidaan turvata potilaiden henki ja terveys.

Uudenmaan Sosialidemokraatit toivoo, että neuvottelutulos löytyy pikaisesti.

Kevätpiirikokouksen julkilausuma 9.4.2023

Lähde: https://uusimaa.sdp.fi/ajankohtaista/uudenmaan-sosialidemokraatit-julkisen-sektorin-tyotaisteluun-tarvitaan-ratkaisu/

Ensiaskeleita aluevaltuuston toimintaan

Hyvinvointialue järjestää ennen ensimmäistä aluevaltuuston kokousta 3 yhteistä seminaaria aluevaltuuston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille. Ensimmäinen seminaari järjestetään 9.2.2022 webinaarina. Ohjelmassa on katsaus hyvinvointialueuudistukseen, valmistelun tilanteeseen Länsi-Uudellamaalla sekä juuri nyt ajankohtaisiin, aluevaltuuston käynnistymiseen liittyviin valmisteluteemoihin. SDP Siuntiosta mukana on aluevaltuuston varavaltuutettu Mervi Lahtinen. Hieno asia, että varavaltuutetut on kutsuttu mukaan näihin seminaareihin. Muun muassa tällä tavoin saamme kuntaan tietoa siitä, missä mennään.

Kiitos, että annoit äänesi kuulua!

Eilen käytiin historian ensimmäiset aluevaalit, jossa valittiin valtuutetut sekä varavaltuutetut hyvinvointialueiden valtuustoihin.

Siuntiolaisten neljän eniten ääniä saaneen ehdokkaan joukossa oli kaksi sosialidemokraattien ehdokasta, Mervi Lahtinen ja Kristian Parviainen. Tästä voimme olla iloisia.

Ehdokkaistamme Mervi Lahtinen sai 305 ääntä (Siuntiosta 197) ja tuli valituksi varavaltuutetuksi, Kristina Parviainen sai 184 ääntä (Siuntiosta 109) ja Teemu Salmela 37 ääntä (Siuntiosta 12).

SDP:n kannatus Siuntiossa oli 16,2%, joka oli korkeampi kuin puolueen alueellinen kannatus (15,9%).

Siuntio jäi näissä vaaleissa ilman varsinaista valtuutettua. Saimme kuitenkin kolme varavaltuutettua, mikä tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia. Vaalien jälkeen jakoon tulee myös muita luottamuspaikkoja.

Kiitos, että annoit äänesi kuulua!

Mika Mäenpää-Louekoski

Puheenjohtaja

Siuntion Sosialidemokraatit ry