Vaalit 2017

Kunta on kuntalaisia varten. Emme ole vain talous, olemme yhteisö. Siuntiossa on historiaa, kulttuuria ja luontoa.  Meistä jokainen voi tehdä Siuntiosta vielä paremman paikan elää ja olla.

Me haluamme:

  • että Siuntio kasvaa hallitusti, on viihtyisä ja kotoisa paikka asua niin kuntakeskuksessa kuin muuallakin;
  • että myös Siuntiossa voi tehdä työtä. Tuemme paikallista yrittäjyyttä, toivomme julkisten työpaikkojen kuten kunnan tai vaikkapa postin säilyvän ja elinkeinoelämän olevan kiinnostunut tulemaan kuntaamme;
  • että pidämme kiinni hyvistä käytännöistä kuten, että nuorisotyöttömyys on meillä nolla, että pitkäaikaistyöttömyyteen tartutaan heti ja että Avain-linjojen liikenne palvelee kunnan sisäistä liikkumista;
  • että kouluissa ja päiväkodeissa on hyvä ilma mutta myös hyvä ilmapiiri oppia, haluamme laatua ja parasta opetusta Länsi-Uudellamaalla;
  • että kirjasto on kohtaamisen ja tiedon hankinnan keskus;
  • että Siuntiossa on tekemisen ja harrastamisen paikkoja niin nuorille kuin vanhemmillekin ja että Siuntion henki suvaitsee kaikkia, pitää kaksikielisyyttä ja monikulttuurisuutta rikkautena.

Miten kuntamme toimii?

Siuntiolaisten maksamille verorahoilla, maksuilla ja kunnan aktiivisella maapolitiikalla katetaan kunnan käyttömenot, siis ne palvelut, jotka kuntalaiset saavat. Investoinnit on rahoitettu lainarahalla.

Siuntiolla on velkaa kaiken kaikkiaan 3800 €/asukas kun koko maan kuntien ja niiden konsernien keskiarvo on hiukan vajaa 6000€. Siuntio saa palvelujen järjestämiseen valtionosuutta vajaa 700 €/asukas kun koko maassa keskiarvo on 1500€.  Tämä epäsuhta on yksi tekijä, joka selittää Siuntion korkeaa veroprosenttia.

Pienen kunnan talous heittelee helposti. Kuntalaki velvoittaa tekemään kertyneen alijäämän kattamissuunnitelman neljän vuoden aikana. Siksi myös meillä on pidetty säästötalkoita. Mutta me emme ole halunneet asettaa tiukkaa taloutta ykköstavoitteeks, vaan sen, että kunnan palvelut pelaavat.  Olemme tyytyväisiä, ettei kunta ole irtisanonut tai lomauttanut henkilökuntaansa. Sehän olisi näkynyt heti päiväkotien, koulujen ja muiden palvelujen tarjonnassa.

Uuden jätevesiputken rakentaminen on suuri ympäristöteko Siuntiolta. Laki velvoittaa kuntaa pitämään erillään vesihuoltolaitoksen talouden: menojen ja maksujen pitää olla tasapainossa. Tästä syystä kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat ovat joutuneet maksamaan vedestä enemmän. Se tietysti harmittaa. Maksuja saadaan kuitenkin alemmaksi useamman käyttöliittymän kautta. Sekin on syy sille, että sosialidemokraattien mielestä Siuntion pitää kasvaa hallitusti ja kehittyä kuntana.

Viime valtuustokauden kaksi suurinta takaiskua oli liikenneministeriön päätös lopettaa VR:n lähiliikenne mutta myös koulujen sisäilmaongelmat.

Hyvä joukkoliikenne on kuitenkin niin kuntalaisten etu kuin kunnan kehittymisen edellytys.  Siksi sosialidemokraattien mielestä piti liittyä Helsingin seudun liikenteen kuntayhtymään. Teemme koko ajan vaikuttamistyötä paremmin palvelevien junayhteyksien puolesta.

Sisäilmaongelmiin on luultavasti monia syitä. Osa voi olla osaamattomuutta, osa voi johtua kilpailulain edellyttämästä halvimman vaihtoehdon valitsemispakosta, osa ilmaston muutoksesta. Pääasia on, että ongelmiin on puututtu ja parhaillaan ollaan tekemässä niin korjaus- kuin uudisrakentamisen suunnitelmia. Raha rajoittaa, mutta terveydelläkin on hintansa.Tästä emme tingi tulevaisuudessakaan.

Kunnan tehtävistä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäviksi. Me haluamme, että peruspalvelut järjestetään edelleen alueellisesti. Tämä tarkoittaa, että niin neuvolatoiminta, vanhustenhuolto, terveyskeskusten vastaanottotoiminta mukaan lukien sosiaalityö ovat kiinni yhteisössämme. Vain niin ennaltaehkäisy ja tasa-arvoinen pääsy palvelujen piiriin voidaan taata.