Otto-oikeuden käyttäminen teknisessä lautakunnassa koskien viranhaltijan määräämiä sakkoja

Kuntalaiset ovat ihmetelleet kovasti Siuntion ulkoalueiden kunnossapidon tilaa. Liikennemerkit ovat puitten oksien peitossa, töhryjä riittää ja muutakin epäsiisteyttä. Asiaa on käsitelty myös teknisessä lautakunnassa. Asiaan on puututtu. Lautakunnan kokouksessa 28.9.2021 se sai eräänlaisen päätöksen, josta alla oleva raportti:

Tilaaja eli Siuntion kunta ja urakoitsija/Kb Mågs Ky ovat olleet erimielisiä siitä, kuinka sopimukseen Siuntion alueurakka 2019-2023 kohdistuvat työt on hoidettu.

Tilanteen seurantaa varten päätettiin kesäkuussa 2021 perustaa työryhmä, joka on kokoontunut kahdesti. Työryhmässä on ollut mukana myös ulkopuolinen valvoja. Toisessa kokouksessa 12.8.2021 työryhmä on todennut, ettei työn tulos vastaa tilausta toistuvista huomautuksista huolimatta eikä toiminta ole oleellisesti parantunut ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 17.8 lautakunta käytti otto-oikeuttaan ja jätti teknisen johtajan määräämät sakot §62-66/2021 pöydälle (näin oli toimittu myös teknisen lautakunnan kokouksessa 15.6.2021 koskien sakkoja § 39-41/2021.). Lautakunnan tavoitteena oli saattaa sopimus päätökseen ilman tilanteen venyttämistä millään tavoin. Lautakunnassa suositeltiin tilaajaa ja urakoitsijaa ryhtymään neuvotteluihin asian ratkaisemiseksi mahdollisimman pian.

Urakoitsijan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella urakoitsija on ehdottanut sopimuksen purkua. Sopimus on sovittu purkautuvan 30.9.2021 eikä kunta peri sakkoja § 39-41/2021 ja § 62-66/2021.

Mervi Lahtinen

Kunnanvaltuutettu/Teknisen lautakunnan jäsen