Siuntion Sosialidemokraattien ehdokkaat aluevaaleissa

Tulevissa aluevaaleissa tammikuussa 2022 Siuntiossa on SDP:n ehdokkaina Mervi Lahtinen, Kristian Parviainen ja Teemu Salmela.

Siuntion sosialidemokraattien ehdokkailla on yhdessä ja erikseen erinomaiset edellytykset toimia hyvinvointialueen päättäjinä.

Näin uskallan sanoa aika pitkän poliittisen kokemuksen perusteella.

Kristian Parviaisella on laaja kunnalliselämän tuntemus. Hän on toiminut maakuntavaltuustossa ja jatkamme siinä vuorotellen. Tämä tarkoittaa hyviä verkostoja! Niitä hän on kerryttänyt myös Varuboden-Oslan luottamustehtävässä. On tärkeätä, että palvelujen käyttäjien ääni kuuluu. Se kuuluu sitä paremmin, mitä monipuolisemmin osaa toimia ja vaikuttaa. Kristian osaa!

Mervi Lahtinen puolestaan on terveydenhuollon ammattilainen. Vauvasta vaariin hoitoketju on hänelle itsestään selvää. Hän tuntee myös heikot lenkit tässä ketjussa ja ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen sairauksien ehkäisyssä inhimillisenä tekijänä mutta myös kustannusten säästämisenä. Hän on tarmokas eikä pelkää avata suutaan!

Teemu Salmela nuorena miehenä ja kaksosten isänä tuntee lapsiperheiden arjen ja palvelujen merkityksen. Hänellä on vahvaa osaamista työvoimahallinnosta, jolla on suora yhteys hyvinvointialueen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Perheiden arkea tukevat palvelut, mielenterveyspalvelut, kynnyksetön päihdehuolto ja sosiaalityön osaaminen ovat hyvinvointi-Suomen keskeisiä rakennuspalikoita ja niitä tarvitaan myös lähipalveluina.

Hyvinvointialueen päätöksentekijöiksi ei tarvitse etsiä televisiosta tai valtakunnan politiikasta tuttua. Valtaa pitää jakaa.

Varmaan muissakin kunnissa ja puolueissa on hyviä ehdokkaita mutta nämä kolme tunnen ja voin suositella!

Ainoa asia, joka minua harmittaa on se, ettei minulla ole kuin yksi ääni aluevaaleissa 23.1.2022.

Toivon hartaasti, että aluevaalit kiinnostavat ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen alueellamme saa osaavat päättäjät, joilla on asenne, arvot ja osaaminen on kohdallaan!

Terveisin Arja Alho