Henkilöstömitoitus hoiva-alalla on hyvä asia, se saattaa lisätä alan pitovoimaakin

Hoitajat ovat jo pitkään kokeneet ajoittaista riittämättömyyden tunnetta hoiva-alalla. On uuvuttavaa tehdä työtä, jos on tällainen kokemus. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa, joka tuli voimaan 1.10.2020. Aikaisemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Vaikka henkilöstömitoitus on pääsääntöisesti asetettu lakiin asiakkaan hyvän hoidon ja hoivan näkökulmasta, näen että sillä saattaa olla myös lisäävä tekijä alan pitovoimaan. Laki pyrkii takaamaan, että hoitajia on vuorossa riittävästi hyvän hoidon ja mielekkään elämän järjestämiseksi asiakkaalle. Se antaa uskoa myös hoitajille – asiat järjestetään siten, että nämä tavoitteet täyttyvät.

Julkisuudessa on puhuttu ”hoitajapulasta” haasteena henkilöstömitoitukselle. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Yksi niistä on lisätä aloituspaikkoja lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutukseen. Lisäksi tietyt tehtävät voidaan toteuttaa esimerkiksi hoiva-avustajien toimesta. Hoiva-avustajien koulutuspaikkojen määrää on jo lisätty tuntuvasti.

Lakiin on siis kirjattu tietty minimivaatimus henkilöstön määrästä. Lisäksi henkilöstön tarve arvioidaan tekemällä asiakkaalle palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvio.  Tämä arviointivälineistö on jo olemassa ja monessa kunnassa käytössäkin, mutta laki velvoittaa sen käyttöönottoa viimeistään vuonna 2023. Asiakkaan kannalta lakiin perustuva henkilöstömitoitus on erinomainen asia. Asiakas tietää, että paikalla on joka vuorossa riittävästi hoitajia tai muuta henkilökuntaa, jotta hän saa hyvää hoitoa, viihtyvyyttä ja sisältöä jokaiseen päivään. Kun resurssit on turvattu, voidaan entistä paremmin keskittyä sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Kotihoitoon ei ole vielä samanlaista lakiin pohjautuvaa henkilöstömitoitusta. Sellainen on suunnitteilla vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa osassa. Iäkkäille ihmiselle tulee turvata riittävä määrä kotihoitoa. Kotiin vietävät palvelut tulee suunnitella yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Etäpalvelu ei koskaan voi olla ainoa tarjottava vaihtoehto. Koska etäpalvelut ovat yksi tulevaisuuden palvelumuoto, on mietittävä erilaisia hybridimalleja ratkaisuksi.

Erittäin positiivisin mielin olen seurannut Kirkkonummen Sanomista aluevaaliehdokkaiden kirjoituksia. Hienoa, että joukostamme selvästi löytyy tahtoa ja tavoitteita luoda asiakaslähtöinen malli, jolla jatkossa toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelut Länsi-Uudellamaalla.

Äänestäminen aluevaaleissa on erityisen tärkeää, sillä aluevaltuusto tulee päättämään hyvinvointialueella asioista, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. Käytä siis äänioikeuttasi.

Hyvää uutta vuotta 2022!

Mervi Lahtinen, sairaanhoitaja Siuntio

SDP (sit.) Ehdolla aluevaaleissa numerolla 296