Valtuustokuulumisia: Päätöksentekijöiden on voitava luottaa valmistelun moitteettomuuteen

Valtuustoryhmämme puolesta lyhyt raportti 7.12. kokouksesta.

Ilmeni, että teknisen toimen toimintakatteen korjausesitystä (tarkoittaa, että maankäyttötulot jäävät budjetoitua pienemmiksi) perusteltiin virheellisesti ja antamalla valtuutetuille väärää tietoa.

Näin ei tietenkään voi olla, sillä viranhaltijoiden tulee toimia virkavastuulla ja päätöksentekijöiden on voitava luottaa valmistelun moitteettomuuteen. Väärää tietoa ei oikaistu kirjallisesti eikä suullisesti mutta se myönnettiin oikeaksi, kun Kristian oli soittanut hallinto-oikeuteen.

Väärä tieto oli, että Marsuddenin kaavavalituksista hallinto-oikeus ei ole pyytänyt kunnalta vastinetta ja että niiden käsittely siirtyy ensi vuoteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt vastineet 13.7. Siuntion kunta on pyytänyt lisäaikaa vastineiden antamiseksi18.12. Ainakin omista toimista olisi pitänyt olla tietoinen ja kirjoittaa se esityslistan tekstiin oikein.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja jopa kertoi juristien tekevän työtä vastineiden eteen ja että asia on käsiteltävänä kunnanhallituksessa 14.12. Tätä ennen tietenkin teknisen lautakunnan on käsiteltävä vastineet.

Menettely tulee johtamaan siihen, ettei päätöksentekijöillä ole mitään mahdollisuutta tutustua jo kesällä kuntaan lähetettyihin valituksiin ja niiden perusteisiin saati kunnan puolelta annettaviin vastineisiin. Ilmeisesti kokoomuksen ja RKP:n enemmistöllä päätetään ottaa asiat käsiteltäviksi kiireellisinä ja viedään aikatauluihin vedoten sellaisinaan läpi.

Näin ei toimita kunnallisessa demokratiassa eikä menettelyssä ole noudatettu hyvää hallintotapaa – eikä tulla ilmeisesti noudattamaan vastaisuudessakaan. Valtuustoryhmämme yritys pitää kiinni edes viimeisistä hyvän valmistelun ja päätöksenteon rippeistä on osoittautunut lähes mahdottomaksi.

Siuntiossa poliittisten päättäjien enemmistö siunaa mitään kyselemättä virheet, väärät tiedot, töppäysten korjaukset ja kuntademokratian vähättelyn selityksellä, että tarkoitus pyhittää keinot. Tosin ei lain mukaan. Ongelma on vakava. Luottamuksen menettäminen kunnan päätöksenteon ja valmistelun asian- ja oikeudenmukaisuuden suhteen voi menettää helposti mutta sen palauttaminen vie aikaa.

Keskeinen vaatimuksemme on luotettava ja kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti kohteleva kunta, hyvä ja asianmukainen valmistelu sekä vastuullinen ja avoin päätöksenteko. Olisi väärin kuntalaisia kohtaan, ellemme pitäisi tästä kiinni silloinkin, kun poliittiset paineet ovat kovat – kuten valtuuston kokouksen Facebook -taltioinnista voitte huomata: Facebook

Vastuullisuus testataan paineissa!