Vastineet Marsuddenin kaavavalituksiin kunnanhallituksen käsittelyssä

Marsuddenin osayleiskaavasta tehtiin kahdeksan valitusta. Kunnanhallitus antoi vastineet nyt 14.12. kokouksessaan SWECO:n laatiman pohjan mukaisina.

Asiasta kuitenkin äänestettiin: käsittelyjärjestyksestä ja itse asiasta.

Meidän mielestämme teknisen lautakunnan olisi Siuntion oman hallintosäännön pääsäännön mukaisesti pitänyt käsitellä asia. Samoin mielestämme tehdyt valitukset ja hallinto-oikeuden pyyntö olisi pitänyt olla kunnanhallituksen jäsenten tiedossa, siis liitettynä kokousasiakirjoihin, kuten hyvä hallintotapa edellyttää.

Itse asiassa katsoimme valittajien kiinnittäneen oikeisiin asioihin huomiota. Marsuddeniin voidaan toki rakentaa mutta nyt esitetyt suunnitelmat ovat ylimitoitetut, ne edellyttävät erittäin kalliita liikennejärjestelyjä (mm. Störsvikin liittymän sulkeminen, silta Siuntiojoen yli, eritasoliittymiä ja kokoojakatuja) sekä vaarantavat luonnon monimuotoisuutta.

Kunnan omissa suunnitelmissa alueen kulttuurihistorian ja ympäristöarvojen vaaliminen asetettiin etusijalle ja varsinaiset asuinalueet keskitettiin Slusseniin ja Störsvikiin. Meidän mielestämme niin voidaan tehdä myös kunnan omistamalle alueelle, jossa on jo nyt kerrostaloasutusta. Vuoden 2012 tavoitekuvassa alueelle kaavailtiin kevyelle liikenteelle ja ratsastukselle sopivia reittejä sekä alueen viljelijöiden lähituotteiden myyntipaikkaa. Nyt Siuntion mittakaavassa suurta asutuskeskittymää.

Kunnanhallitus kuitenkin hyväksyi esityksemme, ettei kunta vaadi valittajia korvaamaan oikeudenkäynnistä ja valmistelusta (siis SWECO:lta tilattua työtä) aiheutuneita kuluja. Se olisikin ollut kuntakentässä ainutlaatuista ja olisi loukannut kuntademokratiaa, siis eri tahojen oikeutta vaikuttaa asuinympäristöönsä.

Kaavoitusprosessi on ollut harvinaisen epäonnistunut niin sisällöltään kuin menettelyltään. Silti on sanottava, että kaava on kehittynyt jokaisen lisäajan jälkeen paremmaksi.

Johtopäätöksemme on: Ei kannattaisi kiirehtiä ja ahnehtia. Kannattaisi keskustella viranomaisten ja kaikkien maanomistajien kanssa rauhassa ja sopua hakien. Maltti on valttia!