Emme halua pussittaa Pikkalan yrittäjiä

Päätoimittaja Jussi Salon jutussa 21.2.2021 Kirkkonummen sanomissa tuotiin esille tärkeä asia: Pikkalan yrittäjien huoli tulevista liikennejärjestelyistä. 

Siuntion kunta ei tosiaan ole ollut mitenkään aktiivinen Pikkalan alueen kehittämiseksi, saati edes liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Olemme jääneet Pikkala-Störsvikin asukkaiden ja alueen yrittäjiä tukevien näkemystemme kanssa toistuvasti vähemmistöön.

Liikennejärjestelyt olivat myös syynä sille, ettei meidän sosialidemokraattien mielestä Marsuddenin kaavaa olisi pitänyt hyväksyä. Tosiasia on, että Marsuddenin alueen ylimitoitettu rakentaminen ja kaavaillut liikennejärjestelyt merkitsevät Pikkalan alueen nykyisten yritysten ja samalla tärkeiden palvelujen jäämistä pussiin.

Marsuddenin alueen kaavoitus tarkoittaa, että Störsvikin liittymä Hangontielle suljetaan, vaikka tietä on parannettu ja rakennettu jopa kevyen liikenteen väylä. Siuntionjoen ylittävän Koukkutien piti alun perin olla kevyelle liikenteelle, jalankulkijoille ja vaikkapa ratsastajille. Nyt väylälle suunnitellaan läpiajoliikennettä, joka on osaltaan yhdistämässä Kelan ja Sunnanvikin liittymien liikennettä. Hangontie nykyisessä tai tulevassa muodossa on kuitenkin pääväylä, jolle ollaan siis rakentamassa rinnakkaista järjestelyä Marsuddenin halki.

Olemme tuoneet näkemyksemme esille kaavan eri käsittelyvaiheissa, eriävissä mielipiteissämme mutta myös Siuntion kunnan talousarviokäsittelyissä. Tämä on faktatietoa.

Olemme olleet sitä mieltä, että kiireellisintä on parantaa Störsvikin liittymän liikenneturvallisuutta.  Meistä on kummallista, että Siuntio osallistuu Sunnanvikin eritasoliittymän suunnittelukustannuksiin samalla kun se odottaa Uudenmaan ELY:n hoitavan kokonaan Störsvikin kustannukset. Kunnan nihkeys Pikkalan suhteen ihmetyttää monia.  Pikkala-Störsvik, asemanseutu ja kirkonkylä ovat kuitenkin kunnan aluekehityksen keskeiset alueet.

Meitä on syytetty, ettemme halua kehittää Siuntiota. Päinvastoin. Haluamme kehittää Siuntiota kestävästi, taloudellisesti vastuullisesti sekä asukkaita että yrityksiä kuunnellen.

Kristian Parviainen, Siuntion khs:n 2. vpj

Arja Alho, sdp:n valtuustoryhmän pj