Pikkalan yrittäjien ahdinko: Kaavasta ja liikennesuunnitelmista päättäneen enemmistön syytä kantaa ryhdikkäästi vastuunsa syyttelyn sijaan

Kirkkonummen sanomissa julkaistiin 21.2. Jussi Salon kirjoittama juttu Pikkalan yrittäjien jäämisestä liikennesuunnitelmissa pussiin. En löytänyt jutusta yhtään asiavirhettä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne ovat kokonaisuus. Tämän pitäisi olla itsestään selvää kaikille ja etenkin niille, jotka ovat tai pyrkivät kunnalliseen päätöksentekoon. Huoli Pikkalan jäämisestä pussiin on seurausta muun muassa Marsuddenin kaavan liikennesuunnitelmista.

Siuntiolaiset ja Siuntion asuminen ja ympäristö-somepalstoilla kuohuu. Ilmeisesti syynä on se, että kaavaa voimakkaasti ajaneitten ryhmien, siis kokoomuksen ja RKP:n, osa vaikuttajista on vasta nyt havahtunut alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisvaikutuksiin. Sen sijaan, että ryhmissä käytäisiin sisäistä keskustelua omista virheistä, onkin päätetty, että hyökkäys on paras puolustus. Asiattomuuksilla pilataan kaikkien mainetta ihan kuin kuntapäättäminen olisi nilkoillepotkimista.

Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä avointa valmistelua. Nyt käytävä keskustelu on seurausta erikoisesta Marsuddenin kaavan valmistelu- ja päätöksentekoprosessista. Erikoisuuden kruunasi se, että hallinto-oikeuden pyytämä vastine kaavavalituksista joutui kunnan roskapostiin ja kunnanhallitus päätti kaavan valmistellun konsultin laatiman lausunnon mukaisesti vastineesta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Esityksemme siitä, ettei kaavasta valittaneilta peritä korvauksia, hyväksyttiin.

Voin pystyssä päin vakuuttaa, että olemme toimineet vastuullisesti, asioihin huolellisesti perehtyen ja arvioiden myös kokonaisvaikutukset. Tämä kaikki on dokumentoitu. Kohtuullista olisi, että kaavasta ja liikennesuunnitelmista päättänyt enemmistö kantaisi nyt ryhdikkäästi vastuunsa ja myöntäisi, että osa kokousmateriaaleista jäi lukematta.

Arja Alho