Siuntion kunnanvaltuusto 7.6. ja tilinpäätös 2020

Siuntion taloudellinen tulos oli hyvä. Kumulatiivinen ylijäämä nousi 3,22 miljoonaan. Valtuusto käsitteli eilen vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå socialdemokrater painottivat vuoden 2020 tilinpäätöskeskustelussa kunnan henkilöstön olevan kunnan suurin resurssi sen sijaan, että henkilöstö nähtäisiin menoeränä. Kunnan työntekijöitten merkitys kasvokkaisissa palvelutilanteissa – niin kouluissa, kirjastossa, sosiaali- ja terveydenhuollon kuin myös muissakin – on ratkaiseva sen suhteen, koetaanko palvelujen olevan hyviä ja laadukkaita.

Siuntion kunnassa on ollut paljon vaihtuvuutta henkilöstön parissa.

Lähtijöitä on haastateltu. Syiksi he ovat ilmoittaneet kunnan sijainnin, kehittymismahdollisuudet ja niiden puutteen mutta esimiestyön ja johtamisen. Myös työterveyspalvelujen kysynnän kasvusta ja niiden jakautumisesta voi päätellä, että monet tekevät työtä jaksamisen äärirajoilla.

Sijainnin suhteen on sekä kuntalaisten että kunnan työntekijöiden etu, että raideliikenteen yhteydet toimivat ja junavuoroja pystytään lisäämään Siuntiossa. Kehittymismahdollisuuksien, johtamisen ja esimiestyön suhteen mennyt vuosi on ollut koronan vuoksi poikkeuksellinen mutta silti tulokset kertovat, että otetta henkilöstön huomioimisessa on parannettava. Sosialidemokraatit korostivatkin, että henkilöstöä on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kaikkia on palkittava ja kannustettava.

Siuntion keskeisten palvelujen suhteen sosiaali- ja terveydenhuollon suuruudistus mullistaa monia asioita. Ei vähiten taloutta. Osa kunnan verotuloista lohkaistaan pois mutta samalla jää myös kuluja pois.

Siuntion kunta joutunee kuitenkin nettomaksajaksi. Valtiovalta on kuitenkin luvannut tulla vastaan, jotta menetykset eivät olisi kohtuuttomat.

Kunnan hyvä taloudellinen tulos vuodelta 2020 selittyykin paitsi verotulojen kasvulla myös valtion koronatuen saamisella. Valtiovaltaan on syytä luottaa myös sote-uudistuksessa. Kyse on keskeisistä hyvinvointipalveluista ja niiden turvaamisesta. On väärin väittää, että soteuudistus johtaisi muun henkilöstön irtisanomiseen.

On tärkeätä, että myös kunnissa keskustellaan kuntien veropohjan vahvistamisesta. Siuntiossa uuden elinkeinopoliittisen strategian kautta voidaan tavoitella enemmän yhteisöveroa. Mutta on syytä muistaa myös, että kuntaveroja maksetaan ansiotuloista, ei pääomatuloista. Kun maailmallakin ollaan jo sitä mieltä, että pääomatuloja saavien verotuksessa on korjattavaa, kuntienkin veropohjaa voidaan laajentaa pääomatuloja saavien osalta: käyttäväthän hekin kuntien palveluja mutta eivät maksa niistä mitään.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Arja Alho. Kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Kristian Parviainen muistutti sosialidemokraateille tärkeästä asiasta maan hankinnan asiakohdissa. Siuntion brändin luonnonläheisenä kuntana tulee näkyä kaavoituksessa: asukkailla pitää olla aina vapaa pääsy luonnon ja liikuntareittien äärelle.

Siuntion demarit kuntalaisten tavattavana myös tulevana lauantaina 12.6. klo 10-13. Sunnuntai 13.6. onkin sitten vaalipäivä.