Kunnan tehtävät muuttuvat – otteen kehittämiseksi vahvistuttava

Siuntion sosialidemokraatit – Sjundeå socialdemokrater pitivät syyskokouksen 19.10 ja valmistautuivat pari viikkoa myöhemmin Siuntion talousarviokäsittelyyn, joka on valtuustokäsittelyssä maanantaina 14.11.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mika Mäenpää-Louekoski, varapuheenjohtajana Arja Alho ja sihteerinä Katriina Hellsten.

Taloudenhoitajana jatkaa niin ikään Keijo Tarnanen ja nuorisovastaavaksi valittiin Tony Khalil.

Siuntion ja kaikkien muidenkin kuntien kannalta vuodenvaihde on merkittävä. Omat perusturvan toiminnot lautakuntineen loppuvat ja sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Yhdistyksen mielestä muutosta ja ennen muuta kuntalaisten saamia palveluja ja henkilöstön asemaa pitää seurata tarkasti.

Myös kunnan jäljelle jäävää toimintaa on syytä kehittää ja muutos nähdä mahdollisuutena tehdä asioita vieläkin paremmin. Parhaimmillaan kunta voi tukea sivistys- ja vapaa-ajan palveluillaan kuntalaistan hyvinvointia ja tukea näin ennaltaehkäisevää otetta hyvinvointialueella.

Sosialidemokraateilla onkin toiveena tulevana vuonna käynnistää kunnan hallinnon ja toimintojen kehittäminen. Koska muutosta ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa pitää seurata, mitään perusteltujakaan resurssilisäyksiä ensi vuoden talousarvioon ei päätetty tehdä mutta että niihin palataan seuraavassa.

Kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja ja sosialidemokraattisen ryhmän valtuutettu Kristian Parviainen totesikin tyytyväisenä, että virkamiesvalmistelussa ryhmän näkemyksiä kuultiin ja syntynyt ehdotus kompromissina oli hyväksyttävissä.

Parviainen korosti erityisesti liikenneturvallisuuden ja ylipäätään kaikkien kulkumuotojen turvallisuuden parantamisen merkitystä. Samoin kuin sitä, että tulossa olevat suuret investoinnit kuten sote-kampus edellyttävät aktiivista maa- ja yrityspolitiikkaa, jotta kunnan elinvoima pysyy iskussa.