Hyvinvointipalveluihin panostetaan Siuntiossa

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alusta. Kunnat eivät siis enää vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamisesta.  Kuntien vastuulla säilyy kuitenkin se, että asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä pidetään huolta ennaltaehkäisevästi. Tässä on toki yhteistä rajapintaa hyvinvointialueen kanssa.

Siuntiossa hyvinvointipalveluihin panostetaan eri tavoin. Elokuussa 2022 avautunut Siuntion sydän on tuonut uutta eloa kuntakeskukseen kaikenikäisille. Sydämessä sijaitsevat mm. Perhekeskus, kirjasto ja liikuntatiloja, sekä auditorio, joka on jo osoittanut monipuolisuutensa. Kuntaan on myös palkattu hyvinvointipäällikkö, ja hyvinvointikoordinaattorin rekrytointi lienee tätä kirjoittaessa loppusuoralla. Vuoden 2023 budjettiin on varattu määräraha hyvinvointiohjaajan tehtävään. Aiemmin kunnassa on toiminut ainoastaan hyvinvointikoordinaattori, joten voidaan todeta, että sivistysosaston hyvinvointisektorille on tulossa huomattava parannus. Lisäksi merkittävä satsaus kuntalaisten ja tietysti myös erittäin tervetulleiden vierailijoiden hyvinvointiin on hotelliyrittäjän kanssa alkava yhteistyö Siuntion kylpylän vanhoissa tiloissa. Tämän myötä saadaan käyttöön uimahalli, kuntosali, sisäliikuntatiloja ja erinomaiset ulkoliikuntamaastot.

Tänäkin vuonna ulkoliikuntapaikkojen käyttökunnosta (niistä jo olemassa olevista) on ollut epätietoisuutta, etenkin talviaikaan. Seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa 20.3 tulen jättämään valtuustoaloitteen, jossa pyydetään mm. selvittämään eri osastojen yhteistyön mahdollisuus ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta. Aloitteen tavoitteena on, että saadaan toimiva konsepti ulkoliikuntapaikoille ympäri vuoden.

Muuttovoittoisena kuntana Siuntion tulee panostaa kuntalaisten hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Loppuun en voi olla mainitsematta, että jo pelkästään tästä syystä tulemme tarvitsemaan Sote-keskusta, jonka rakentaminen on alkamassa toivottavasti mahdollisimman pian.

Mervi Lahtinen, SDP Siuntio

kunnanvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen

aluevaltuuston varavaltuutettu